Pri väčšine indikácií má liečba týmito liekmi určenými na znižovanie množstva kyseliny vznikajúcej v žalúdku trvať 4 až 8 týždňov (napr. refluxná ezofagitída, eradikácia H. pylori, liečba gastrického vredu, liečba duodenálneho vredu).

Len v niektorých prípadoch má byť liečba dlhšia - napr. pri Zollingerov-Ellisonovom syndróme, Barrettovom pažeráku, pri dlhodobej liečbe pacientov s vyhojenou refluxnou ezofagitídou, pri prevencii žalúdočných a dvanástnikových vredov súvisiacich s liečbou nesteroidových protizápalových liekov (NSAID) u rizikových pacientov. Zoznam terapeutických indikácií pre jednotlivé PPI nájdete tu.

Podľa našich dát spotreba PPI v počte balení v posledných rokoch stúpa a čoraz viac si ich pacienti kupujú v lekárni ako voľnopredajný liek bez lekárskeho predpisu. Za prvý polrok 2023 si takto pacienti podľa NCZI kúpili viac balení ako za celý rok 2020.

Obrázok1_PPI.png

Počas hospitalizácií sa PPI zvyknú podávať ako prevencia vzniku gastrického alebo duodenálneho vredu. Takéto užívanie by však malo byť krátkodobé. Najmä starší pacienti sú obzvlášť ovplyvnení polyfarmáciou – užívaním väčšieho počtu liečiv. Z našich údajov tiež vyplýva, že pokiaľ boli PPI indikované prvýkrát počas hospitalizácie, viac ako štvrtina geriatrických pacientov ich užívala dlhšie ako tri mesiace po jej ukončení.

Obrázok2_PPI.png

PPI sa nepodieľajú na vzniku veľkého počtu liekových interakcií. Opatrný však treba byť pri niektorých cytostatikách zo skupiny Inhibítory proteínkinázy (napr. inhibítory receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) tyrozínkinázy alebo inhibítory receptora humánneho epidermálneho rastového faktora 2 (HER2) tyrozínkinázy), alebo antivirotík na liečbu hepatitídy typu C a HIV infekcií. Zoznam závažných interakcií nájdete tu.

V aplikácii DôveraLekárom v časti Pacienti s medikačným problémom Vám zobrazujeme Vašich pacientov, ktorí užívajú PPI dlhšiu dobu a neužívajú súčasne NSAID alebo kortikoidy. Ak tieto lieky pacient nemusí tak dlho užívať, zvážte ich vysadenie. Schému pre postupné vysadzovanie PPI môžete nájsť tu


Pozn.: Informácie vychádzajú z aktuálne platných Súhrnov charakteristických vlastností liekov, ktoré sa môžu v čase meniť. Je preto dôležité sledovať stránku ŠÚKL a riadiť sa najaktuálnejšími údajmi. (Stačí využiť vyhľadávanie podľa názvu lieku, ATC alebo kódu. Kompletné aktuálne informácie o danom lieku nájdete v súbore SPC.)