Aktuality

Zmena v povinnom očkovaní detí

V očkovacom kalendári na rok 2020 nastala zmena v očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Preočkovanie druhou dávkou, ktoré pôvodne absolvovali deti v 11.roku života, sa presúva na skorší vek. Po novom ho deti absolvujú v 5.roku života. Úprava očkovacej schémy vychádza z odporúčania Pracovnej skupiny pre imunizáciu po zhodnotení imunologického prehľadu v SR.

Pridané 22. 01. 2020
Dôvera získala ocenenia za svoju prácu

Medzinárodný program oceňovania značiek Superbrands funguje celosvetovo už 20 rokov v 90 štátoch. Titul Supebrands Slovakia získajú tie značky, ktoré vybrala lokálna odborná porota a spoločnými znakmi ocenených značiek sú úspech, inovatívnosť a stabilita. Zdravotná poisťovňa Dôvera sa dostala medzi lokálne superznačky už šiesty krát od roku 2014.

Pridané 21. 01. 2020
Poďakovanie

Dovoľte mi zaželať vám v novom roku 2020 len to najlepšie - či už v pracovnom, alebo v osobnom živote. Zároveň sa vám chcem úprimne poďakovať za doterajšiu spoluprácu.

Pridané 15. 01. 2020
Dôležitá informácia pre lekárnikov

Prinášame dôležitú informáciu pre lekárnikov. Zaistí im hladký priebeh úhrad za lekárenskú zdravotnú starostlivosť. Dôvera akceptuje v roku 2020 iba správne nahraté lekárske predpisy/poukazy, teda také, ktoré boli do systému nahraté s čiarovým kódom (t.j. s identifikátorom preskripčného záznamu), ak bol vytvorený pri elektronickom predpise.

Pridané 15. 01. 2020
Podporili sme už viac ako 1000 bojovníkov

Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa prispieva svojim poistencom aj na liečbu, ktorú si podľa zákona musia hradiť sami. Vďaka unikátnemu projektu Bojovníci za zdravie sme tým, čo to potrebujú prerozdelili už takmer 1,3 milióna eur.

Pridané 13. 01. 2020
Časť športových odborníkov nebude platiť zdravotné odvody

Tréneri, inštruktori, fyzioterapeuti, športoví maséri, rozhodcovia, delegáti, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia a ich športové zväzy či športové kluby nebudú od 1.1.2020 platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmov zo „zmlúv o výkone športového odborníka“.

Pridané 13. 12. 2019
Ako riešiť kapitačné konflikty

Pri odchode poistenca k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti často vzniká situácia, keď je poistenec už evidovaný u nového poskytovateľa. Hovoríme o kapitačných konfliktoch.

Pridané 11. 12. 2019
Najčastejšie otázky poskytovateľov pre kontaktné centrum

Na linke pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vybavia naši operátori mesačne viac ako 3500 telefonických hovorov.

Pridané 11. 12. 2019
Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov

V minulom vydaní nášho newslettra sme vás informovali o úpravách na našom webe v časti Som lekár – Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti.

Pridané 11. 12. 2019
Lekári získajú také informácie o svojej liečbe, aké doteraz nemali

Ako liečite? Zhruba 2000 lekárov špecialistov už onedlho bude môcť na túto otázku celkom presne odpovedať na základe overených dát. Naša poisťovňa im totiž posiela list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov.

Pridané 11. 12. 2019
Späť