Aktuality

09.07.2020

Zabezpečili sme rúška pre pacientské organizácie

Asociácia na ochranu práv pacientov odovzdá v týchto dňoch 5400 ochranných rúšok svojim členom. Pacienti ich dostali do daru od zdravotnej poisťovne Dôvera.
03.07.2020

Upravené: Bez aktualizácie Windows 7 už nebude možné využívať elektronické služby Dôvery

Dôležitá informácie pre poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.
17.06.2020

Vylepšujeme eRecept, pridávame nové kontroly dispenzačných záznamov

Aby sme uľahčili lekárnikom prácu s eReceptom a zároveň zvýšili spokojnosť pacientov, od 29. júna 2020 spúšťame nové kontroly pri vydávaní liekov a zdravotníckych pomôcok (dispenzačných záznamov). Zamerané sú na odstránenie najčastejších chýb, ktoré sa objavujú v praxi a zaťažujú poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti.
17.06.2020

Nové kontroly preskripčných záznamov pomôžu lekárom i pacientom

Vypočuli sme najčastejšie pripomienky lekárov k práci s eReceptom a od 29. júna 2020 spúšťame jeho vylepšenú verziu. Zavádzame nové kontroly preskripčných záznamov zamerané na odstránenie najčastejších chýb, ktoré sa objavujú v praxi.
16.06.2020

Tisícky poistencov Dôvery sa dozvedia, či majú protilátky na koronavírus

Dôvera v spolupráci s laboratóriami Alpha medical pomôže Slovensku lepšie zvládnuť prípadnú druhú vlnu ochorenia Covid-19. Poistenci Dôvery, ktorí absolvujú v termíne od 16. júna do 30. septembra preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých, môžu absolvovať bezplatné testovanie na koronavírus. Dozvedia sa tak, či ochorenie prekonali a či majú vytvorené protilátky, ktoré ich môžu ochrániť pred ďalšou nákazou.
11.06.2020

Stanovisko k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ

Rozhodnutie európskeho súdu rešpektujeme, hoci nás mrzí, že sa nevyjadril k podstate veci. Tou bolo zachraňovanie štátnych zdravotných poisťovní na úkor všetkých daňových poplatníkov.
04.06.2020

Podporíme čistenie riek a výsadbu stromov

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. júna) spúšťame novú formu zberu prihlášok do zdravotnej poisťovne.
28.05.2020

Stanovisko Dôvery k aktuálnej epidemiologickej situácii

Zdravie na prvom mieste nie je pre nás len slogan, ale základná filozofia. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je to dokonca životné poslanie. Ešte silnejšie si to uvedomujeme v týchto neľahkých časoch spôsobených pandémiou ochorenia Covid – 19 a hlboko si vážime obetavosť všetkých lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier, záchranárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.
22.05.2020

Predlžujeme platnosť kúpeľných poukazov, ktoré stopol koronavírus

Máme dobrú správu pre našich poistencov, ktorí prišli kvôli epidémii koronavírusu o možnosť absolvovať kúpeľný pobyt. Aktuálna zmena zákona nám umožňuje schváliť im predĺženie platnosti kúpeľného poukazu. Bude tiež možné dokončiť kúpeľné pobyty, ktoré vírus prerušil.
21.05.2020

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2019

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného* za rok 2019 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2019. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami v januári 2020, urobí ročné zúčtovanie ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.