Jedno z nových zistení je, že mnohí ľudia s hypertenziou vyhľadávajú kardiológa namiesto všeobecného lekára a nemajú vyšetrené obličky. Riskujú tým ich chronické ochorenie, dialýzu či dokonca transplantáciu.

O pacienta s vysokým krvným tlakom sa môže starať všeobecný lekár, internista alebo kardiológ. Závisí to od náročnosti ich stavu a pridružených komplikácií. „Problém je, že pätinu všetkých návštev v kardiologických ambulanciách tvoria v súčasnosti pacienti s vysokým tlakom bez komplikácií. O mnohých z nich by sa pritom vedel plnohodnotne postarať aj ich všeobecný lekár,“ hovorí analytička zdravotnej poisťovne Dôvera Beáta Saal.

Prečo je to znepokojujúce?

Ak kardiologické ambulancie zaplnia pacienti s ľahším ochorením, kardiológom zostane menej času a, žiaľ, aj neskoršie termíny pre komplikované prípady. Napríklad pre pacientov so srdcovým zlyhávaním. V ich prípade ide doslova o život. Polovica totiž zomiera do 5 rokov od diagnostiky a až jedna tretina do roka od hospitalizácie vyvolanej zhoršením ich stavu.

„Pacienti so srdcovým zlyhávaním by mali ísť ku kardiológovi najneskôr šesť týždňov po hospitalizácii, no robí tak iba 40 percent z nich, do troch mesiacov iba polovica,“ upozorňuje Beáta Saal. Analýza dát Dôvery potvrdila, že zhoršená dostupnosť kardiologického vyšetrenia pre pacientov so zlyhávajúcim srdcom je práve v ambulanciách, kam chodia vo veľkom pacienti s hypertenziou bez iných zdravotných komplikácií.

Ak teda máte vysoký krvný tlak, ale nemáte iné komplikácie, dôverujte svojmu všeobecnému lekárovi. Má k dispozícii všetky nástroje pre správnu liečbu. A keď už uňho ste, zaujímajte sa o kondíciu svojich obličiek. Kontrolné vyšetrenie nebolí a môžete vďaka nemu sa vyhnúť chronickej chorobe či dokonca dialýze a transplantácii.

„Približne jeden z desiatich ľudí má nejakú formu zlyhávania obličiek, 90 percent  z nich o tom ani netuší. Najpočetnejšou ohrozenou skupinou sú hlavne pacienti s cukrovkou a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Na chronické zlyhávanie obličiek môže trpieť do 20 percent ľudí s hypertenziou,“ vysvetľuje analytička.

Na odhalenie poruchy obličiek pritom stačí absolvovať každý rok bežné vyšetrenie moču a krvi. Napriek tomu tak robí len tretina pacientov s vysokým krvným tlakom.

Vedeli ste, že ...

  • Artériová hypertenzia alias vysoký krvný tlak (nad 140/90 mmHg) postihuje každého 2. dospelého obyvateľa SR. Polovica o tom vôbec nevie.
  • Diagnostika je zvyčajne náhodná - pri riešení iného zdravotného problému, pri preventívnej prehliadke alebo prináhlom zhoršení stavu.
  • Zmena životného štýlu, včasná a správna liečba vedia hypertenziu držať pod kontrolou, čím sa výrazne znižuje riziko vzniku ďalších srdcovo-cievnych ochorení.
  • 9 z 10 pacientov so srdcovým zlyhávaním má aj hypertenziu.
  • Neliečený vysoký krvný tlak môže zabíjať. Podpisuje sa pod 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody, 47 % infarktov, 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. Okrem srdca poškodzuje mozog, obličky aj oči.
  • Pacienti s hypertenziou nie sú veľmi disciplinovaní. Tretina, ktorá liečbu začne, ju neskôr na niekoľko rokov svojvoľne vysadí. V lekárni ostáva každoročne nevybratých okolo 200-tisíc predpísaných receptov na vysoký krvný tlak.
  • V Dôvere má hypertenziu diagnostikovanú 30 % všetkých poistencov nad 20 rokov, čo je 350-tisíc ľudí. Dôvera im pomáha najmä na Linke pre zdravie a systematickou edukáciou – viac na dovera.sk/srdce.