Aktuality

Ďakujeme, že nám posielate návrhy na zdravotnú starostlivosť elektronicky
17.03.2021

Ďakujeme, že nám posielate návrhy na zdravotnú starostlivosť elektronicky

Elektronické podávanie žiadostí počas pandémie výrazne pomohlo pacientom dostať sa k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Počas prvého covidového roka 2020 sme prijali viac ako 67-tisíc návrhov, z toho polovica prišla elektronicky.
Čítajte ďalej
Zmena zákona od apríla zasiahne všetky lekárne
22.03.2021

Zmena zákona od apríla zasiahne všetky lekárne

Od 1. apríla 2021 si limit spoluúčasti budú pacienti do 6 rokov uplatňovať už priamo v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok. Prečítajte si, ako sa vás dotkne táto zmena v zákone.
Čítajte ďalej
Nekapitovaný poistenec v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
16.03.2021

Nekapitovaný poistenec v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

V ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast lekár štandardne poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencom, s ktorými má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (kapitovaní poistenci). Ale viete, ako správne vykázať zdravotnú starostlivosť v prípadoch, keď vašu pomoc vyhľadajú nekapitovaní poistenci?
Čítajte ďalej
Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov
22.03.2021

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov

Z dôvodu opakujúcich sa chýb a následných externých kontrol sme sa rozhodli najčastejšie chyby pri predpisovaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok zapracovať už pri vytváraní preskripčného záznamu. Nové kontroly zapíname 15.4.2021.
Čítajte ďalej
Starostlivosť o pacientov po prekonaní covidu-19
10.03.2021

Starostlivosť o pacientov po prekonaní covidu-19

V Dôvere si uvedomujeme, aká je pre pacientov po prekonaní ťažkej formy covidu-19 dôležitá následná zdravotná starostlivosť. Hoci aktuálne prebieha legislatívny proces návrhu zákona, ktorý umožní týmto pacientom absolvovať adekvátnu kúpeľnú liečbu, situácia si vyžaduje aj okamžité riešenie.
Čítajte ďalej
Kontrola opravných dávok
08.03.2021

Kontrola opravných dávok

V našom informačnom systéme pribudla nová kontrola. Identifikujeme ňou Opravné dávky, ku ktorým neevidujeme Nové či Aditívne dávky.
Čítajte ďalej
Testy na covid-19. Kedy ich uhradíme?
26.02.2021

Testy na covid-19. Kedy ich uhradíme?

Testy na covid-19. Stali sa súčasťou našich životov, potrebujeme ich v rôznych životných situáciách. A najmä, ak ochorieme a je potrebné zistiť, či ide o covid-19. Kedy sú testy hradené z verejného zdravotného poistenia?
Čítajte ďalej
Stanovisko k zmene zdravotnej poisťovne
26.02.2021

Stanovisko k zmene zdravotnej poisťovne

Takzvané podvodné prepoisťovanie je možno krátkozraká taktika niektorých jedincov, zdravotná poisťovňa Dôvera však o ňu nemá najmenší záujem. Ak ste zachytili negatívnu medializáciu voči Dôvere pri zmene zdravotnej poisťovne, dovoľte, by sme informácie uviedli na pravú mieru.
Čítajte ďalej
Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy
03.03.2021

Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy

Našim detským poistencom s diabetom 1. typu hradíme na výnimku aj vysielače k senzorom na kontinuálny monitoring glukózy.
Čítajte ďalej
Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy
03.03.2021

Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy

Našim detským poistencom s diabetom 1. typu hradíme na výnimku aj vysielače k senzorom na kontinuálny monitoring glukózy. Neváhajte nás o to žiadať. Chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu vašich detských pacientov.
Čítajte ďalej