Aktuality

Časť športových odborníkov nebude platiť zdravotné odvody
13.12.2019

Časť športových odborníkov nebude platiť zdravotné odvody

Tréneri, inštruktori, fyzioterapeuti, športoví maséri, rozhodcovia, delegáti, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia a ich športové zväzy či športové kluby nebudú od 1.1.2020 platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmov zo „zmlúv o výkone športového odborníka“.
Čítajte ďalej
Ako riešiť kapitačné konflikty
11.12.2019

Ako riešiť kapitačné konflikty

Pri odchode poistenca k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti často vzniká situácia, keď je poistenec už evidovaný u nového poskytovateľa. Hovoríme o kapitačných konfliktoch.
Čítajte ďalej
Najčastejšie otázky poskytovateľov pre kontaktné centrum
12.12.2019

Najčastejšie otázky poskytovateľov pre kontaktné centrum

Na linke pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vybavia naši operátori mesačne viac ako 3500 telefonických hovorov.
Čítajte ďalej
Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov
12.12.2019

Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov

V minulom vydaní nášho newslettra sme vás informovali o úpravách na našom webe v časti Som lekár – Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
Lekári získajú také informácie o svojej liečbe, aké doteraz nemali
11.12.2019

Lekári získajú také informácie o svojej liečbe, aké doteraz nemali

Ako liečite? Zhruba 2000 lekárov špecialistov už onedlho bude môcť na túto otázku celkom presne odpovedať na základe overených dát. Naša poisťovňa im totiž posiela list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov.
Čítajte ďalej
Informácia pre poistencov v súvislosti so zrušenými vyšetreniami a operáciami v Nemocnici Malacky
06.12.2019

Informácia pre poistencov v súvislosti so zrušenými vyšetreniami a operáciami v Nemocnici Malacky

Vedenie Nemocnice Malacky nás informovalo, že niektorým pacientom zrušila plánované MR a CT vyšetreniami a plánované operácie. Dotknutým poistencom sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť u nižšie uvedených zmluvných poskytovateľov.
Čítajte ďalej
Poistenky Dôvery pozývame na skríning rakoviny prsníka
19.11.2019

Poistenky Dôvery pozývame na skríning rakoviny prsníka

Mnohé štúdie potvrdzujú, že počet nových diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka stále stúpa. U žien je najčastejšou formou onkologického ochorenia rakovina prsníka. Riziko ochorenia na rakovinu prsníka stúpa s vekom, výrazne okolo 50. roku života, a potom len narastá. Každá ôsma žena má počas života rakovinu prsníka.
Čítajte ďalej
Máme online prepojenie s úradmi v krajinách EÚ
15.01.2021

Máme online prepojenie s úradmi v krajinách EÚ

So susedmi spoza rieky Morava komunikujeme online už dva roky. Ročne si vzájomne vymeníme 16-tisíc žiadostí týkajúcich sa poistných vzťahov našich poistencov. Pomáha nám to odbúravať byrokraciu a zrýchľovať tok informácií medzi nami a siedmimi tamojšími zdravotnými poisťovňami či sociálnou poisťovňou.
Čítajte ďalej
Čo je to DôveraLab (eLab)?
09.12.2019

Čo je to DôveraLab (eLab)?

Zdravotná poisťovňa Dôvera prináša poskytovateľom zdravotnej starostlivosti užitočnú službu DôveraLab. Vďaka nej máte prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení vašich pacientov vždy, keď ich potrebujete.
Čítajte ďalej
Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov
09.12.2019

Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov

Záleží nám na tom, aby ste všetky informácie, ktoré potrebujete, našli na našej webovej stránke jednoducho. Aby boli pre vás zrozumiteľné a aby ste sa na stránke ľahko orientovali. Preto sme začali „upratovať“ a v prvej fáze sme sa zamerali na sprehľadnenie časti webu – Ako zúčtovať starostlivosť.
Čítajte ďalej