Kým štát sa na ňu stále len chystá, my ju využívame už piaty rok. Vďaka systému DôveraLab šetríme žily svojich poistencov a ročne aj dva milióny eur, ktoré radšej zaplatíme za zmysluplnú liečbu.

Od roku 2018, kedy sa v nemocniciach a v ambulanciách rozbehla služba DôveraLab, trištvrte milióna pacientov poistených v Dôvere nemuselo podstúpiť duplicitné vyšetrenia. A u 80-tisíc pacientov sa lekári vedeli rozhodnúť pri liečbe skôr.

Služba totiž lekárovi umožňuje overiť si, či dané laboratórne vyšetrenie už pacientovi
nepredpísal iný lekár. A tiež si vie týmto spôsobom skontrolovať aj výsledky
vyšetrení. Len ak lekár potrebuje novšie výsledky, pacientovi nariadi odber.

DôveraLab umožnuje lekárom vidieť laboratórne výsledky online, čím predchádzame zbytočným opakovaným vyšetreniam a duplicitám. V našej službe sa zobrazuje až 70 percent všetkých urobených laboratórnych vyšetrení a toto číslo sa snažíme ešte zvýšiť. Online prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení totiž zvyšuje bezpečnosť a účinnosť liečby pacientov,” zdôraznil Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Lekári môžu mať vďaka našej službe laboratórne výsledky svojich pacientov
priamo vo svojom počítači. Momentálne sa snažíme vyrovnať rozdiely medzi
okresmi. Vo väčšine z nich službu využíva viac ako 70 percent lekárov, no sú aj také
okresy, kde to je len 20 percent. Do služby DôveraLab sa zatiaľ zapojili tri štvrtiny
ambulantných poskytovateľov a dve tretiny nemocničných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.

Štát si s elektronizáciou laboratórií nevie dať rady už niekoľko rokov, oprášil ju len nedávno. Podľa ministerstva zdravotníctva by sa mala modernizácia systému spustiť v priebehu tohto roka. Aktuálne pracujú na spustení systému pracovné skupiny, v ktorých je zastúpená aj Dôvera.

Sme radi, že tak, ako sme slovenskému zdravotníctvu priniesli elektronický recept, môžeme štátu našimi skúsenosťami a funkčným systémom pomôcť aj s elektronizáciou laboratórnych vyšetrení,” uzavrel Marian Faktor.

Lekárom zobrazujeme laboratórne výsledky ich pacientov už od roku 2018 s históriou vyšetrení od druhej polovice 2017. Vďaka tomu si lekári vedia porovnať vývoj laboratórnych parametrov u svojich pacientov za posledné roky.

DôveraLab v roku 2021

  • 3 540 zdravotníckych zariadení si overilo, či pacientovi nevystavil iný lekár žiadanku na SVLZ vyšetrenie
  • urobili tak 5 miliónovkrát u spolu 715-tisíc pacientov
  • 2 141 lekárov si po overení žiadanky aj zobrazilo 190-tisíc výsledkov laboratórnych vyšetrení
  • lekári tak mali u 80-tisíc pacientov prístup k výsledkom, ktoré indikoval iný ošetrujúci lekár – túto výhodu majú len poistenci Dôvery