• Ak ste do cudziny vycestovali na dlhší pobyt v priebehu jedného roka, situácia je jednoduchá. Prihlášku na verejné zdravotné poistenie si podáte do tej istej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistený aj pred odchodom.
 • Ak sa na Slovensko vraciate po dlhšom čase, môžete si zdravotnú poisťovňu vybrať.

Prihlášku do Dôvery si vybavíte rýchlo a jednoducho. Poistiť sa môžete jedným zo štyroch spôsobov, ktorý vám najviac vyhovuje.

Nezabudnite si pripraviť fotokópie alebo skeny dokumentov, ktoré potvrdzujú ukončenie vášho pobytu a zdravotného poistenia v zahraničí.

1. Elektronická prihláška

Priamo na našom webe môžete vyplniť elektronickú prihlášku a priložiť aj naskenované doklady. Vytlačenú verziu prihlášky vám pošleme na podpis prostredníctvom kuriéra.

 • Vytlačenú a podpísanú prihlášku môžete poslať poštou alebo priniesť do pobočky.
 • Môžete ju podpísať aj elektronicky - kvalifikovaným elektronickým podpisom.

2. Prihláška podaná telefonicky

Kontaktujte nás na zákazníckej linke 0850 850 850. Poistíme vás za pár minút v štyroch jednoduchých krokoch.

 • Operátor vyplní prihlášku, ktorú vám hneď pošleme po kuriérovi.
 • Ak sú vyplnené údaje správne, prihlášku podpíšte.
 • Podpísanú prihlášku vrátite kuriérovi, ktorý ju doručí späť do Dôvery.
 • Dokumenty, ktoré potvrdzujú ukončenie vášho pobytu a zdravotného poistenia v zahraničí, pošlete do Dôvery na mailovú adresu [email protected].

Za služby kuriéra ani v tomto prípade neplatíte.

3. Poštou alebo e-mailom

Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s naskenovanými dokladmi môžete poslať:

 •  poštou — DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
 • e-mailom na adresu [email protected]

4. Osobne v pobočke

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej z pobočiek osobne, naši odborníci vám ochotne pomôžu s vyplnením prihlášky. Nezabudnite so sebou priniesť fotokópie dokladov podľa zoznamu.


Kedy je treba poistiť sa po návrate z cudziny

 •  Ak ste ukončili zamestnanie a poistenie v zahraničí.
 • Ak ste ukončili samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) a poistenie v zahraničí.
 • Ak ste ukončili dlhodobý pobyt v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v niektorej z tretích krajín).
 • Ak už nespĺňate podmienky určené pre nezaopatrených rodinných príslušníkov.