Ak ste do cudziny vycestovali na dlhší pobyt v priebehu tohto roka, situácia je jednoduchá. Prihlášku na verejné zdravotné poistenie si podáte do tej istej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistený aj pred odchodom.

Ak sa na Slovensko vraciate po dlhšom čase, môžete si zdravotnú poisťovňu vybrať.

Prihlášku do Dôvery si podáte rýchlo, poistiť sa môžete jedným zo štyroch spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Nezabudnite si pripraviť fotokópie alebo skeny dokumentov, ktoré potvrdzujú ukončenie vášho pobytu a zdravotného poistenia v zahraničí.

1. Elektronická prihláška

Priamo na našom webe môžete vyplniť elektronickú prihlášku a priložiť aj naskenované doklady. Vytlačenú verziu prihlášky vám pošleme na podpis prostredníctvom kuriéra. Táto služba platí aj počas obmedzeného vychádzania a je zdarma.

 • Vytlačenú a podpísanú prihlášku môžete poslať poštou alebo priniesť do pobočky.
 • Môžete ju podpísať aj elektronicky - kvalifikovaným elektronickým podpisom.

2. Prihláška podaná telefonicky

Kontaktujte nás na zákazníckej linke 0850 850 850. Poistíme vás za pár minút v štyroch jednoduchých krokoch.

 • Operátor vyplní prihlášku, ktorú vám pošleme po kuriérovi.
 • Ak sú vyplnené údaje správne, prihlášku podpíšte.
 • Podpísanú prihlášku vrátite kuriérovi, ktorý ju doručí späť do Dôvery.
 • Dokumenty, ktoré potvrdzujú ukončenie vášho pobytu a zdravotného poistenia v zahraničí, pošlete do Dôvery na mailovú adresu [email protected]

Za služby kuriéra ani v tomto prípade neplatíte.

3. Poštou alebo e-mailom

Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s naskenovanými dokladmi môžete poslať:

 •  poštou — DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
 • e-mailom na adresu [email protected]

4. Osobne v pobočke

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej z pobočiek osobne, naši odborníci vám pomôžu s vypĺňaním prihlášky. Nezabudnite so sebou priniesť fotokópie dokladov podľa zoznamu.


Kedy je treba poistiť sa po návrate z cudziny

 •  Ak ste ukončili zamestnanie a poistenie v zahraničí.
 • Ak ste ukončili samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) a poistenie v zahraničí.
 • Ak ste ukončili dlhodobý pobyt v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v niektorej z tretích krajín).
 • Ak už nespĺňate podmienky určené pre nezaopatrených rodinných príslušníkov.