Dospelým aj detským pacientom s duševnými ochoreniami pomáhajú špeciálne vycvičené psy zmierniť úzkosť a napätie. Niektoré slovenské nemocnice však patria medzi priekopníkov v oblasti kanisterapie.

Jednou z nich je Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. „Táto forma terapie dokáže naše pacientky vtiahnuť do prítomnosti a uvoľniť napätie, ktoré prežívajú, pretože niekedy je pre ne problém zostať v pokoji a prítomnosti. Sú zahltené myšlienkami, často na jedlo, ktoré im spôsobujú nepohodu a úzkosť. Naším cieľom bolo zmierniť úzkosť a napätie, v čom nám tento projekt veľmi pomáha,“ hovorí Ivana Fuseková, vedúca lekárka denného stacionára Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, ktorý sa venuje deťom s poruchou príjmu potravy. Jedno sedenie trvá 90 minút a realizuje sa raz za dva týždne.

Z dvoch týždňov na každý týždeň zintenzívnili sedenia s asistenciou psov v psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou Trebišov. „Zvýšenie frekvencie kanisterapie je veľmi pozitívnym krokom najmä pre hospitalizovaných pacientov, no taktiež pre personál, a osobne si myslím, že aj pre zdravotníctvo ako také. Vidieť, ako doplnková forma terapie k liečbe dokáže zaktivizovať pacientov, ktorí o nej rozprávajú aj dlho po tom, čo ju zažili, je potvrdením, že sa to oplatí a má to svoje využitie. Ukazujeme tým zároveň, že všetko je možné, keď sa chce,“ hovorí psychológ Richard Bodnár z trebišovskej nemocnice. 

Aj na detskom oddelení Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici majú  s terapeutickými psami pozitívne skúsenosti. „Deti na oddelení sa často cítia osamelé, nechcené, nedocenené, a práve psíky im pomáhajú spájať sa s vonkajším svetom. Často im pripomínajú ich domácich miláčikov, sú akýmsi rozptýlením v nemocničnom režime a rutine a oddeľujú ich od myšlienok a ťažkostí, s ktorými sa trápia,“ dodáva klinická psychologička Michaela Nikšičová. Podľa nej deti nie sú pri depresii a úzkostiach schopné nadväzovať nové kontakty, cítia sa neisté, strácajú chuť do života, ťažko hľadajú radosť a povzbudenie. Práve kanisterapia ich privádza k spontánnosti v prejave, pocitom šťastia a znižuje osamelosť. „Najmä pre deti, ktoré sa sebapoškodzujú, je práca so psíkmi veľmi relaxačná. Hladkanie a túlenie sa im zabezpečujú pocit bezpečia a vďaka dotykom sa sústreďujú aj na vnímanie vlastného tela,“ dodala Nikšičová. Po návšteve psíkov sa deti podľa nej vždy cítia spokojnejšie, odhodlanejšie zvládnuť svoje ťažkosti a tešiť sa na nové začiatky.

Intervencie s asistenciou psov, čo je odborný názov pre kanisterapie, finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera v troch nemocniciach. „V liečbe s pomocou zvierat vidíme potenciál. Hoci máme v zdravotníctve množstvo vážnych problémov, nemali by sme rezignovať ani na témy, ktoré nie sú na prvý pohľad v centre záujmu. Veľmi nás teší spolupráca s nemocnicami, ktoré svojim pacientom ponúkajú ako doplnok aj liečbu s asistenciou zvierat. Ohlasy od pacientov aj personálu sú výborné,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery. Dôvera je prvou zdravou poisťovňou na Slovensku, ktorá finančne podporuje túto výnimočnú liečbu.