Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Výhoda Zdravé zuby patrí medzi najobľúbenejšie výhody našich poistencov. Vďaka nej vám ročne vrátime až 150 eur za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu deťom aj dospelým.

Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Novinky od roku 2022

 • deťom do 14 rokov po novom prispejeme na pečatenie trvalých zubov
 • dospelým na korunky a mostíky
 • 4-ročné deti sa môžu tešiť aj na bonus od Dôvery

Upozornenie: Aj v roku 2022 akceptujeme zubnú preventívnu prehliadku, ktorú naši poistenci absolvujú dodatočne, teda v priebehu tohto roka, najneskôr však v deň ošetrenia, za ktoré žiadajú o príspevok Zdravé zuby. Výnimka sa vzťahuje na ošetrenia absolvované od 14. januára 2022.

Kto má nárok na príspevok

Všetci poistenci Dôvery, ktorí splnia podmienky na schválenie benefitu, majú 5-krát do roka nárok na príspevok maximálne 30 eur na ošetrenie u zmluvného zubného lekár.

Na čo si môžem uplatniť príspevok

 • na bežné stomatologické výkony, na ktoré si pacienti doplácajú
  • ošetrenie zubného kazu
  • plastické výplne
  • výplne koreňových kanálikov
 • na dentálnu hygienu
 • na pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov
 • na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek u dospelých

Ako požiadam o príspevok

O príspevok môžete požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku MojaDôvera.

 • Žiadosť o príspevok treba podať najneskôr do 5 kalendárnych dní po ošetrení.
 • K žiadosti je potrebné priložiť doklad o úhrade za ošetrenie alebo za zdravotnícku pomôcku.
 • Ak je všetko v poriadku, peniaze vám pošleme do 90 dní na bankový účet.

Podmienky získania príspevku

Prevencia pomáha včas odhaliť mnohé zdravotné komplikácie. Podmienkou získania benefitu Zdravé zuby je preto preventívna prehliadky u zubára a po novom aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára.

1. Preventívna prehliadka u zubného lekára v predchádzajúcom roku.
Ak ste ju v roku 2021 nestihli, stačí, keď ju absolvujete v tomto roku, najneskôr však v deň ošetrenia, na ktoré žiadate o príspevok.

2. Preventívna prehliadka u všeobecného lekára raz za dva roky, u detí podľa dovŕšeného veku.
Prehliadku stačí absolvovať najneskôr do 60 kalendárnych dní od podania žiadosti o príspevok.

3. Príspevok sa vzťahuje na ošetrenie u zubného lekára, ktorý má zmluvu s Dôverou.

4. Na príspevok majú nárok len poistenci, ktorí nemajú dlh na zdravotnom poistení a nemajú vo svojej minulosti obdobia, počas ktorých za nich neboli odvádzané platby na zdravotné poistenie.

Od 1. januára 2022 môžu poistenci uhradiť dlh alebo si doriešiť platiteľa poistného priamo pri podávaní žiadosti o príspevok.

Bonus pre najmenších

Balíček praktických vecí, ktoré pomáhajú pri starostlivosti o zúbky, ponúkame ako bonus našim najmenším poistencom.

 • Dostanú ho všetky deti, ktoré dovŕšia 4 roky v termíne od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2022.
 • Hodnota balíčka je 30 eur.
 • Žiadosť sa podáva v mobilnej aplikácii alebo v Elektronickej pobočke MojaDôvera od 1. júna do 30. septembra 2022.
 • Balíček si možno po zadaní žiadosti vyzdvihnúť v niektorej z našich 75 pobočiek.

Upozornenie: Ak ste v roku 2021 neboli na preventívnej prehliadke u zubného lekára, môžete ju absolvovať aj dodatočne v roku 2022, najneskôr v deň ošetrenia, na ktoré žiadate o príspevok. Doklad o absolvovaní preventívnej prehliadky je potrebné nahrať pred podávaním žiadosti o príspevok do mobilnej aplikácie Dôvera alebo do Elektronickej pobočky MojaDovera.

Ako získam príspevok?

Nestihli ste preventívnu prehliadku?
Ak ste v roku 2021 neboli na preventívnej prehliadke u zubného lekára, môžete ju absolvovať aj dodatočne v roku 2022, najneskôr v deň ošetrenia, na ktoré žiadate o príspevok. Doklad o absolvovaní preventívnej prehliadky je potrebné nahrať pred podávaním žiadosti o príspevok do mobilnej aplikácie Dôvera alebo do Elektronickej pobočky MojaDovera.

1

Najneskôr do 5 kalendárnych dní od ošetrenia vyplňte žiadosť v mobilnej aplikácii Dôvera alebo vo svojej Elektronickej pobočke MojaDovera.

2

Navštívte svojho zubára. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

3

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie/zdravotnícku pomôcku, nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

4

Prihláste sa do svojej mobilnej aplikácie alebo do Elektronickej pobočky MojaDovera.

5

Priložte fotku alebo sken dokladu o úhrade.

6

Doplňte celkovú sumu z dokladu o úhrade a dátum ošetrenia. Označte, či ste absolvovali zubné ošetrenie, pečatenie, výrobu koruniek a mostíkov alebo dentálnu hygienu.

7

Doklady k žiadosti doložte do 30 kalendárnych dní po ošetrení, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom ste žiadosť podali.

8

Ak je žiadosť v poriadku, najneskôr 90 kalendárnych dní od doloženia fotky alebo skenu dokladu o úhrade vám peniaze pošleme na bankový účet.

9

Ak žiadosť nie je v poriadku budeme vás o jej stave informovať v mobilnej aplikácii alebo v Elektronickej pobočke MojaDovera.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Časté otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 30 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume. Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 30 € (v tomto prípade 7 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Po prvom čerpaní vám tak zostane nárok na 4 x 30 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 30 €, príspevok bude 30 €. Ak ste platili napr. 130 €, v žiadosti síce uvediete sumu 130 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 30 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).

Áno, ak má zubný lekár, ku ktorému si dentálnu hygienu kúpite, zmluvu s Dôverou. V takom prípade navštívite zubára so zakúpeným kupónom, pričom vám zubár po ošetrení musí vystaviť účtovný doklad o absolvovaní dentálnej hygieny na nulovú hodnotu. Tento účtový doklad spolu s dokladom o úhrade zľavovému portálu (bankový výpis) nám doložte k vašej vopred zaevidovanej elektronickej žiadosti najneskôr do 30 dní od návštevy zubára cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku.

Nie, vzťahuje sa len na pečatenie trvalých zubov.