Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s Ministerstvom financií SR a Asociáciou zdravotných poisťovní. Cieľom je ušetriť peniaze z odvodov na verejné zdravotné poistenie a použiť ich na náročnejšiu liečbu pacientov. Obmedzenia sa dotknú aj ďalších benefitov.

Čo to bude znamenať pre vás – našich poistencov?

Príspevky na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu boli pre vás známe ako benefit Zdravé zuby. Hoci nás to veľmi mrzí, musíme ho z našej bohatej ponuky služieb vypustiť.

O príspevok na zubné ošetrenie môžete požiadať ešte do 30. apríla 2024 s tým, že zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu môžete absolvovať do 30. mája 2024. Zároveň platí, že najneskôr do 30. mája 2024 je potrebné doložiť k podanej žiadosti doklad o zaplatení. Všetky dovtedy podané žiadosti budeme spracovávať a vyplácať postupne aj po 30. máji.

Keďže máme splnenú podmienku naplnenia verejnej minimálnej siete zubných lekárov, obmedzenia sa budú týkať aj príspevku na vyšetrenie u nezmluvného zubného lekára. Doklady z aprílových ošetrení u nezmluvného zubára môžete doložiť ešte do 30. mája.

Aby zdravotnú starostlivosť nemuseli hradiť v plnej miere, odporúčame, aby ste využívali sieť dvetisíc zazmluvnených zubných lekárov po celom Slovensku. Možnosť získať príspevok na nezmluvného odborného lekára zostáva bez zmeny.

Služba Sprievodca rodiča bola určená pre rodičov detí do 3 rokov. Keďže patrila medzi najmenej využívané, rozhodli sme sa, že ľudské a finančné zdroje, ktoré venujeme jej zabezpečeniu, radšej presmerujeme na posilnenie iných služieb. Rodičov, ktorí túto službu využívali, budeme kontaktovať, aby vedeli všetko potrebné. 

Nenecháme vás v tom

Hoci uvedené benefity z ponuky vyraďujeme, veríme, že toto rozhodnutie prijmete s pochopením. Stále máme v ponuke pre vás viac ako 50 výhod. Budeme veľmi radi, ak ich budete aktívne využívať. Ďalšie novinky predstavíme už čoskoro.

Prečo boli zrušené niektoré benefity?

Zrušenie uvedených benefitov nás mrzí. Spolu s ďalšími opatreniami ide o snahu nájsť dostatok finančných zdrojov na zachovanie súčasnej kvality a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Inými slovami, tento krok nám umožní presmerovať do platieb za inú zdravotnú starostlivosť približne 20 miliónov eur.