Príspevok až 80 % u nezmluvného lekára

Potrebujete navštíviť lekára, ktorý s nami nemá zmluvu? Nie je problém. Vrátime vám 80 % z obvyklej ceny, teda z ceny, ktorú by sme za dané vyšetrenie zaplatili zmluvnému lekárovi.

Najľahšie a najrýchlejšie sa k svojim peniazom dostanete, ak o ne požiadate cez novú elektronickú pobočku Dôvera. Každý poistenec ju má k dispozícii bezplatne na webe Dôvery.

Vyberte si lekára, ktorý vám vyhovuje najviac

Hoci máme zazmluvnených viac ako 90 % lekárov, môže sa stať, že niektorý v zozname chýba. Časť poplatkov, ktoré zaplatíte u nezmluvného lekára, vám vrátime späť.

Výška príspevku

 • Vrátime vám 80 % z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
 • Príspevok môže dosiahnuť maximálne sumu, ktorú u lekára skutočne zaplatíte.
 • Obvyklá cena je cena, ktorá je dohodnutá s našimi zmluvnými poskytovateľmi v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
 • Príspevok sa teda nerovná 80 % zo sumy, ktorú ste u nezmluvného lekára zaplatili.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného zubného lekára

 1. Do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia, najneskôr však do 31.12. daného roka nám doručte doklady o zaplatení prostredníctvom novej elektronickej pobočky Dôvera alebo najbližšej pobočky.

 2. Skontrolujte si, či je na vašom doklade o zaplatení uvedený aj výkon a lokalita (číslo zuba). Ak tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať.

 3. Pokladničný doklad musí obsahovať QR kód. Ak ste za ošetrenie alebo zákrok platili prevodom na bankový účet, budete potrebovať faktúru a potvrdenie úhrady bankovým prevodom.

 4. Rozhodnutie vám doručíme prostredníctvom elektronickej pobočky alebo poštou.

 5. Príspevok u nezmluvného stomatológa refundujeme do 35 pracovných dní odo dňa doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného odborného lekára

 1. Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.

 2. Žiadosť o príspevok nám doručte najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia prostredníctvom novej elektronickej pobočky Dôvera alebo najbližšej pobočky.

 3. Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára a do 1 roka od schválenia žiadosti nám pošlite všetky potrebné doklady.

 4. Pokladničný doklad musí obsahovať QR kód. Ak ste za ošetrenie alebo zákrok platili prevodom na bankový účet, budete potrebovať faktúru a potvrdenie úhrady bankovým prevodom.

 5. Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 35 pracovných dní od získania kompletnej dokumentácie.

Doklady potrebné k žiadosti o príspevok

 • doklad o zaplatení s uvedením kódu výkonu a početnosti realizovaných výkonov
 • výmenný lístok od obvodného lekára s odporúčaním daného vyšetrenia (nevzťahuje sa na gynekologické, psychiatrické, dermatovenerologické vyšetrenie a oftalmologické vyšetrenie pri predpise dioptrických okuliarov
 • kópia lekárskej správy
 • kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky)
 • potvrdenie o absolvovaní preventívnej stomatologickej prehliadky z predošlého kalendárneho roka v prípade žiadostí o ošetrenie zubného kazu

Ako doručiť žiadosť?

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie tohto príspevku sa nevzťahuje na poistencov poistených v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu ani na ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo o nás hovoria naši poistenci?

V Dôvere som poistený od narodenia, s manželkou sme tu poistili aj naše deti. Benefity nevnímam ako samozrejmosť a preto som rád, že mi ich poisťovňa ponúka. Keď som ich vyskúšal, bol som spokojný.

Tomáš G.

V Dôvere som už 25 rokov a neplánujem meniť. Vždy som vybavil, čo som potreboval.

Martin Z.

Dôvere patrí vďaka od celej našej rodiny. Prešli sme si aj ťažším obdobím, no poisťovňa nás podržala a preplatila viaceré úkony.

Jaroslav A.

Som v Dôvere už niekoľko rokov a nemenila by som.

Lenka M.

Som maximálne spokojná. Benefity sú zrozumiteľné a preplatky prišli načas. Všetko, čo potrebujem, so mnou poisťovňa komunikuje.

Patrícia V.

Poisťovňu by som nemenila, v Dôvere som rada. Vždy sú ochotní, ak potrebujem poradiť.

Anna K.

Chcem sa prepoistiť