Edukátori a vzdelávanie pacientov

Cieľom edukácií je priniesť overené informácie, praktické tipy a triky o tom ako zvládať svoje ochorenie pod vedením skúseného edukátora. Máte možnosť diskutovať nielen s vaším edukátorom, ale aj s ostatnými pacientmi, ktorí čelia podobným výzvam a problémom.
Publikované 23. 04. 2018

„Povedz mi a zabudnem. Ukáž mi a ja si spomeniem. Ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím."
                                                                                           Konfucius

Základné info o edukácii

 • Ide o nemedicínsku edukáciu, ktorá nadväzuje na medicínsku edukáciu poskytovanú lekárom.
 • Vzdelávania vedú špeciálne vyškolení edukátori diabetu. Viac o ich výbere dole.
 • Edukácia prebieha formou neformálneho stretnutia, diskusie a praktických ukážok v skupine najviac 6 pacientov a edukátora. Prebieha podľa edukačného protokolu a syláb, ktoré spĺňajú odporúčania ADA, AADE, IDF, NICE, SDS, odbornej literatúry a diabetológov.
 • Po dohode s edukátorom môžete prísť aj v sprievode svojho blízkeho, keďže podpora z jeho strany je pri liečbe cukrovky dôležitá.
 • Jedno stretnutie trvá 2 hodiny.
 • Nie je potrebné si so sebou nič nosiť. Dostanete pomôcky a vzdelávacie materiály, ktoré si môžete vziať domov.
 • Dôležitou súčasťou edukácií je práca s individuálnymi cieľmi. Tie vám stanoví váš lekár, ktoré sa týkajú predovšetkým cieľovej hmotnosti a cieľovej hladiny glykovaného hemoglobínu. Na edukáciách budete potom spolu s edukátorom hľadať spôsoby, ako viete tieto ciele naplniť. Ide o malé, jednoduché zmeny vo vašom každodennom živote v oblasti stravovania a pohybu, ktoré určite zvládnete.

Vzdelávame diabetikov i prediabetikov

 • Od mája 2018 sme do cyklu edukácií začlenili aj prediabetikov.
 • Prediabetici a diabetici s dobrou kompenzáciou cukrovky (liečení diétou alebo antidiabetikami) absolvujú 3 edukácie na témy: 
  • Zmena životosprávy
  • Samokontrola
  • Život s (pre)diabetom a úvod do komplikácií. 
 • Všetci ostatní absolvujú 4 edukácie. Okrem prvých troch tém tou štvrtou je:
  • Správne užívanie liekov, aplikácie inzulínu, chronické a akútne komplikácie cukrovky.
 • Medzi jednotlivými stretnutiami je časový odstup 1 mesiac.
 • O edukácie je záujem. Svedčí o tom i viac ako 3 000 pacientov, ktorí prešli celým cyklom edukácií od ich spustenia.

Prvá edukácia

 • Váš lekár vás objedná na presný termín prvej edukácie, ktorý vám vyhovuje.
 • Ak potrebujete neskôr zmeniť termín už objednanej edukácie, zavolajte na call centrum Dôvera ZP ( tel. č. 0850 850 888).
 • Ak vám lekár nedá presný termín, bude vás kontaktovať edukátor, s ktorým sa dohodnete na vyhovujúcom termíne.                                      
 • Na všetky ďalšie stretnutia vás už objednáva priamo edukátor podľa vašich časových možností.


Posledná edukácia. Čo potom?

 • Poslednou edukáciou program nekončí. Po poslednom stretnutí z cyklu edukácie budete mať pravidelnú podporu u svojho edukátora aj naďalej.
 • Budeme pre vás pravidelne organizovať spoločné aktivity, ktorých sa môžete zúčastniť. Tusi môžete pozrieť video z našej prvej spoločnej aktivity - Varíme s diabetikmi. Na jeseň 2017 sa uskutočnila ďalšia aktivita, zameraná na edukáciu a podporu pohybu s olympijským víťazom Matejom Tóthom. Video tu.
 • Pravidelne vám budeme zasielať novinky o programe a zaujímavosti o cukrovke. Zoznam newsletterov
 • Približne rok po absolvovaní poslednej edukácie vás pozveme na ďalšiu edukáciu, aby ste si osviežili základy, prípadne dozvedeli novinky.
 • Edukátor vás bude pravidelne telefonicky kontaktovať (prvý krát - 3 mesiace po skončení poslednej edukácie), aby zistil ako sa máte a ako sa vám darí dodržiavať individuálne ciele.
 • Novinkou je edukácia po dvoch rokoch, ktorá sa skladá z dvoch stretnutí. Prvé je zamerané na zopakovanie nosných tém. Druhé je praktické. Zamerané na výber vhodného menu v reštaurácií pre (pre)diabetika (polievka, hlavné jedlo, nápoj) s ohľadom na rozdielne hladiny cukru v krvi, stanovenú liečbu a lieky i množstvo  pohybu v danom dni. Urobíte výpočet sacharidových jednotiek v servírovanom jedle a určíte vhodné množstvo jedla na konzumáciu.

"Keď som súhlasila s edukačným programom myslela som si, že tam budem počúvať iba o chudnutí, že nás tam bude niekto neustále nútiť, aby sme jedli to či ono, ba dokonca, že nás niekto bude merať a kárať nás, ale hneď pri prvom sedení som bola milo prekvapená... Riešime tam problémy súvisiace s naším ochorením a to príjemnou nenásilnou formou, delíme sa o poznatky v oblasti stravy či celkového spôsobu života. Zrazu mi to ochorenie nepripadá až také hrozné.... "

Diabetička z prvých účastníkov programu

Výber edukátorov

 • Výberové konanie edukátorov malo štandardizovaný postup a okrem zástupcov poisťovne bol vo výberovej komisii diabetológ pôsobiaci v danej spádovej oblasti.
 • Pri výbere edukátora sa okrem zdravotníckeho vzdelania, vzdelania v oblasti edukácie diabetikov a praktických znalostí na základe neraz aj osobných skúseností zohľadňovali aj prezentačné a komunikačné schopnosti, znalosť behaviorálnych a motivačných techník pri práci s klientom, príjemné vystupovanie, empatia a celostný prístup k pacientovi.
 • Vybraní edukátori absolvovali úvodnú sériu šiestich dvojdňových školení. Odborné poznatky z oblasti diabetológie odovzdali poprední odborníci v diabetológii.
 • Praktický nácvik techník určených na motiváciu a aktiváciu pacienta viedol skúsený psychológ. Zároveň všetci edukátori získali certifikát lektora konverzačných máp od spoločnosti Eli Lilly.
 • Edukátori sa pravidelne viackrát do roka školia, vždy pod vedením odborníkov z diabetológie, psychológie, behaviorálnych vied, oftalmológie a pod.
 • Ich novozískané znalosti pravidelne preverujeme vedomostnými testami, ktoré sú pripravované v spolupráci s diabetológmi.