ZDRAVIE JE PRELIETAVÉ. DRŽTE SA HO A VERTE, ŽE VÁŠ ŽIVOT DOSTANE KRÍDLA.

Bojovníci za zdravie

Grantový program, ktorý pomáha našim poistencom so zdravotným problémom zlepšiť ich zdravotný stav.

 • Grantový program sme založili v roku

  2012

 • Prispeli sme financiami vo výške

  284.092

 • Podporili sme viac ako

  268žiadateľov

Grantový program bojovníci za zdravie

Tento grantový program sme spustili so zámerom pomôcť našim poistencom k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytujeme im finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.

Pre koho je grantový program určený

Môže to byť každý z nás. Či už ten, kto prišiel na svet s nejakým hendikepom, ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život. A kto môže požiadať o grant? Každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca.

 • Bojovníčka Radka absolvovala operáciu

  Radke (7 rokov) sme zaplatili operáciu ušníc

  Pozrieť celý príbeh
 • Šimon absolvoval rehabilitačný pobyt

  Šimonkovi (3 roky) sme prispeli na rehabilitačný pobyt metódou TheraSuit

  Pozrieť celý príbeh
 • Sára ostala pri rodičoch

  Sáre s poruchou zraku (7 rokov) sme zakúpili špeciálnu lupu

  Pozrieť celý príbeh
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Rehabilitácia po úrazoch alebo pre hendikepovaných

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Operácie alebo zákroky v zahraničí, ktoré nie je možné absolvovať u nás

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zakúpenie liekov, ktoré si pacient platí sám alebo na ne dopláca

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zakúpenie zdravotnej pomôcky, ktorú si pacient platí sám alebo na ňu dopláca

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Rekonvalescencia a kúpeľná liečba

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť
  zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu

  Časté otázky

Ako prebieha schvaľovanie

Žiadosti všetkých bojovníkov zozbierame v stanovenom termíne a posúdime vo viacerých kolách tak, aby sme si boli istí, že sme vybrali tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc.

 • 1. Kolo

  Lekári a farmaceuti

  V prvom kole sa žiadosťami budú zaoberať odborníci v oblasti medicíny - lekári a farmaceuti. Každú žiadosť prečítajú a posúdia zdravotný stav nášho poistenca. Odporučia žiadosti, ktoré sa dostanú do druhého kola.

 • 2. Kolo

  Garanti

  V druhom kole žiadosti posúdia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

 • Online hlasovanie

  S výberom finálnych podporených žiadostí nám pomôže aj verejnosť prostredníctvom elektronického hlasovania.Požiadať o grant nás môžete o