{Úvod}

Adherencia

13.05.2020

Pacient sa dokáže prispôsobiť liečebným postupom a nárokom lekára, akceptuje požiadavky predpisovania a užívania liekov a dodržiava pokyny lekára a ošetrujúceho personálu. Dôležité je, že i prispôsobuje svoj životný štýl podľa odporučení lekára.

Nízka adherencia pacienta môže pre neho znamenať negatívne zdravotné dôsledky. Sú nimi napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií.

Adherenciu pacienta možno zlepšovať. Dôležité je mu vysvetliť reálne očakávania a informovať ho o doterajších výsledkov liečby. Vhodné je opakovať informácie a na strane lekára zisťovať, či pacient svoju chorobu i liečbu vníma, rozumie jej. Do liečby je preto vhodné zapojiť aj rodinných príslušníkov.