Tlačivá

01.12.2022

Tlačivá pre registráciu do DôveraPomáha diabetikom

Súhlas so spracovaním osobných údajov v programe DôveraPomáha a Potvrdenie o zapojení do programu DôveraPomáha diabetikom – SK verzia

Súhlas so spracovaním osobných údajov v programe DôveraPomáha a Potvrdenie o zapojení do programu DôveraPomáha diabetikom, maďarská verzia – SK/HU verzia

Formulár k registrácií do programu DôveraPomáha diabetikom – SK verzia

Tlačivo pre odvolanie súhlasov so spracovaním osobných údajov

Ak chcete ukončiť vašu účasť v programe DôveraPomáha diabetikom, vyplnené tlačivo odovzdajte na pobočke Dôvery, alebo zašlite na našu korešpondenčnú adresu.