Sarkopénia

23.06.2021

Sarkopénia je strata svalovej hmoty, sily a funkčnosti, ktorá nastupuje s narastajúcim vekom.

Začína sa prejavovať už po dosiahnutí 40. roku života a výraznejšie sa rozvíja smerom k 75. roku života a vyššie.

Častejšie ju možno zaznamenať u fyzicky neaktívnych ľudí. No stáva sa už bežnou aj u tých jedincov, ktorí vykonávali fyzicky aktívnu činnosť po celú dobu života.

Sarkopéniu často sprevádza aj osteoporóza (ubúdanie množstva kostnej hmoty).