Koronavírus Vás ohrozuje viac, ako ostatných

20.03.2020

Aj keď väčšina ochorení spôsobených novým koronavírusom prebieha mierne, pre diabetikov je covid – 19 vážnou hrozbou. Medzi tými, čo ochoreniu podľahli, bolo totiž najviac seniorov, akútne i chronicky chorých alebo inak fyzicky oslabených ľudí.

           

Preto by práve oni, vrátane diabetikov, mali dodržiavať najprísnejšie preventívne opatrenia. Je veľmi dôležité udržiavať vyrovnané glykémie v cieľovom pásme. Pretože aj keď diabetes sám o sebe nezvyšuje riziko nákazy koronavírusom, neuspokojivá kompenzácia diabetu však zvyšuje riziko ťažšieho priebehu infekcie. Diabetici s ďalšími pridruženými chorobami sú ešte viac ohrození komplikáciami ochorenia covid – 19, než ostatní diabetici. A to bez ohľadu na typ diabetu.

Ako sa ochorenie covid – 19 prejavuje?

 • Škála jeho prejavov je široká:
  - od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)
  - cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)
  - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou
 • Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

Buďte pripravení. Zhromaždite si tieto informácie a materiál:

 • Telefónne číslo na svojho doktora, číslo na bezplatnú nonstop infolinku ku koronavírusu 02/3232 3838, kde sa 24 hodín denne dovoláte lekárovi, ktorý zhodnotí vaše príznaky, cestovateľskú anamnézu a poradí, ako ďalej postupovať. 
 • Spíšte si názvy a dávky všetkých liekov a výživových doplnkov, ktoré užívate nielen na diabetes, ale aj na iné pridružené choroby.
 • Uistite sa, či máte k dispozícii dostatočné množstvo inzulínu minimálne na jeden mesiac.
 • Kontaktujte telefonicky alebo písomne svojho doktora kvôli predpisu liekov, ktoré dlhodobo užívate a poproste ho o ich predpis formou eReceptu na dlhšie obdobie. 
 • Zabezpečte si dostatok hygienického materiálu na dezinfekciu, ktorý používate pri self-monitoringu a zavádzaní senzorov.
 • Kúpte si do zásoby baterky do glukomeru, prúžky na meranie glykémie, na meranie ketolátok v moči, prípadne glukózové senzory, ak ich používate.
 • Majte po ruke zásobu rýchlo vstrebateľných cukrov pre prípad hypoglykémie ako: hroznový cukor, malé balenie koly, glukózové gély v tube.
 • Majte vždy pri sebe označenie, že máte diabetes – či už v podobe diabetickej knižky, náramku alebo retiazky.

Dodržujte tieto odporúčania:

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom (minimálne 20 sekúnd). Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu (obsah alkoholu min. 60%). Pozrite si video, ako si správne umývať ruky TU.
 • Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov na verejných miestach ako sú kľučky, tlačidlá, rúčky, zábradlia. V prípade potreby ich dotyku používajte na prekrytie rúk či prstov vreckovky alebo rukavice. Následne si umyte ruky, prípadne použite dezinfekčný gél.
 • Zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní. Na verejnosti noste rúšku.
 • Nekýchajte do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky.
 • Papierovú vreckovku ihneď vyhoďte do uzavretej odpadovej nádoby alebo spláchnite vo WC.
 • Nedotýkajte sa svojej tváre (očí, úst a nosa) neumytými rukami.
 • Dôsledne dbajte na čistotu bezprostredného prostredia (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl a pod.) a obmedzte nosenie náramkov, prsteňov, či iných predmetov na rukách.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.
 • Dodržiavajte osobný odstup (najmenej 1 meter).
 • Ostaňte doma, obmedzte pohyb na verejnosti. Ak to nie je nevyhnutné, nechodievajte na miesta s vysokou koncentráciou ľudí.
 • Necestujte.
 • Každý člen rodiny by mal používať vlastné uteráky, poháre, riady a iné osobné predmety. Riady umývajte teplou vodou hneď po ich použití a uteráky perte častejšie než obvykle.
 • Ak sa príznaky zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR.  Neohlásene nenavštevujte ambulanciu ani pohotovostnú službu!

Sledujte svoj zdravotný stav

Rozlišujte medzi príznakmi prechladnutia, chrípky a covid – 19. Ak na sebe pociťujete príznaky typické pre nové ochorenie, kontaktujte linky úradov verejného zdravotníctva. Majte pri sebe informácie o hladine glukózy v krvi, hladine ketolátok v moči, buďte schopní zhodnotiť svoje príznaky ochorenia dýchacích ciest (typ kašľa, teplotu, dĺžku jej trvania).

                                   

 Ak ochoriete, držte sa týchto zásad:

Pri ľubovoľnom ochorení s teplotou sa zvyšuje hodnota cukru v krvi a to aj napriek zníženému príjmu potravy i pohybu. Organizmus je totiž v strese a bráni sa hormónmi, ktoré zvyšujú glykémiu. Preto je potrebné každých 4 až 6 hodín sledovať hladinu cukru v krvi.

 • Pite veľa tekutín – nesladené nápoje, bylinkové čaje, nápoje s minerálmi. Ak neprijímate potravu, mali by ste si pravidelne merať glykémiu, obvyklé jedlo nahradiť niečím ľahko stráviteľným a v prípade pretrvávania problémov kontaktovať ošetrujúceho lekára.           
 • Ak máte problém s prehĺtaním, pite malé dúšky tekutín každých 15 minút, aby ste predišli dehydratácii.
 • Ak máte hypoglykémiu a vaša hodnota cukru v krvi klesne pod 3,9 mmol/l, ihneď zjedzte alebo vypite 10 g rýchlo vstrebateľného cukru (napr. 100 ml kolového nápoja, hroznové cukríky). Zostaňte v pokoji aspoň 5 minút  a zjedzte potravinu obsahujúcu polysacharidy (piškóty, keks, kúsok chleba alebo rožka). Ak príznaky hypoglykémie nevymizli, opäť si za približne  8 min. zmerajte hladinu cukru v krvi. Ak je glykémia stále nižšia ako 4,0 mmol/l, tak postup zopakujte. Hladinu glukózy  následne monitorujte častejšie počas dňa i noci.
 • V prípade, že máte hyperglykémiu a vaša hodnota cukru v krvi je okolo 15 mmol/l, vypite minimálne dva poháre čistej vody a vykonajte ľahkú fyzickú aktivitu. Pri glykémii nad 15 mmol/l rovnako doplňte tekutiny, avšak necvičte, aby sa glykémia ešte viac nezvýšila. Zmerajte si ketolátky v moči a pri vysokých hodnotách kontaktujte lekára.

Potrebujete počas domácej karantény poradiť, ako nepribrať bez dostatku pohybu? Ako sa hýbať aj v domácom prostredí? Chcete sa porozprávať o svojich úzkostiach spojených s diabetom? Zavolajte na Dialinku 0850 850 888, voľba 2.

Pre získanie medicínskej rady s diabetom kontaktujte