Covid-19 zhoršuje stav cukrovky nakazeným, i tým, čo sa ho boja

20.07.2021

Viacerí oslovení diabetológovia sa zhodujú, že pandémia zhoršila zdravotný stav diabetikov v ich starostlivosti.

Priamy vplyv covid-19 sa prejavuje rizikom horšieho priebehu ochorenia, ak ste diabetik. Dôvodom je kolísanie hladín cukru v krvi a prípadné komplikácie cukrovky pri liečbe tejto vírusovej infekcie. Platí to však aj naopak. Covid-19 komplikuje kompenzáciu diabetu. „Často sa stretávam so zhoršením metabolickej kompenzácie diabetu, predovšetkým pri zápale pľúc spôsobeným covid-19, kedy sú pacienti liečení celkovými kortikoidmi. Stav diabetika potom vyústi do nasadenia inzulínu,“ vysvetľuje MUDr. Jana Lejavová. Zhoršený stav cukrovky evidujú lekári niekoľko mesiacov aj u tých, čo infekciu už prekonali. A to kombinácia dvoch dôvodov. Po prvé, imunitný systém je narušený, čo sťažuje boj proti vírusu a vedie k dlhšej dobe zotavenia. Po druhé, vírusu sa darí v prostredí zvýšenej hladinu cukru v krvi. 

covid diabetes.jpg

Koronavírus vplýva na diabetikov aj nepriamo 

Protipandemické opatrenia spôsobili, že mnohí diabetici obmedzili návštevy u lekára a poľavili v pohybovom a stravovacom režime z obáv z jeho nákazy. Ako situáciu vníma v rámci svojich pacientov vysvetľuje diabetologička J. Lejavová: „Mnoho pacientov posunulo termín svojej kontroly v mojej ambulancii na neskôr. U niektorých bola dôvodom karanténa, či priamo ochorenie na covid-19. Iní sa obávali nakazenia z kontaktu s inými pacientami v ambulancii. Často sa tak namiesto plánovaných 3-4 mesiacov medzi diabetologickými kontrolami prešla omnoho dlhšia doba. Pacienti ma častejšie kontaktovali na diaľku a ich liečbu sme upravili bez nutnosti fyzickej návštevy ambulancie. Iní diabetici, hoc si aj namerali zvýšené glykémie, sa rozhodli počkať až do najbližšej do kontroly, čím často niekoľko týždňov tolerovali zlú metabolickú kompenzáciu, bez toho aby ju riešili“.

Rástie váha aj glykovaný hemoglobín

Zhoršenie stavu cukrovky je badať u mnohých pacientov na zvýšenej váhe a vyšších hladinách dlhodobého cukru (glykovaný hemoglobín - HbA1c). Najmä starší pacienti to odôvodňujú minimalizovaním vychádzania a obmedzením pohybu počas lockdownu. „Predpokladám, že  kalorický príjem nebol prispôsobený zníženému  kalorickému výdaju. Naopak, pre časť pacientov sa jedlo stáva určitým alternatívnym programom. I sociálne odlúčenie a strata kontaktov sa často aktívne nerieši, len zajedá jedlom,“ konštatuje MUDr. Lejavová.

Okrem toho mnoho diabetikov zmenilo aj svoje nákupné správanie. Len jeden veľký týždenný nákup pravdepodobne mohol spôsobiť, že nakupovali aj viac trvanlivých a potravín, polotovarov a menej čerstvej zeleniny, ovocia. „Viacerí pacienti sa priznali, že majú menej pohybu a horšiu kvalitu stravovania. Častejšie si doprajú vyprážané jedlá, konzervované a trvanlivé potraviny,“ potvrdzuje aj docent MUDr. Emil Martinka v článku pre Národný portál zdravia.

Pre obavy z vychádzania bez liekov

Menšia časť pacientov svojvoľne (zväčša krátkodobo) prerušila liečbu cukrovky, pretože si nezabezpečili  potrebné lieky, inzulín. Tento prípad sa však dá riešiť elektronickým predpisov liekov, zdravotníckych pomôcok pomocou e-receptu. Stačí kontaktovať lekára telefonicky, alebo mailovo a vysvetliť mu svoj aktuálny stav, opísať potiaže. I diabetológovia využívajú na liečbu diabetikov na diaľku telemedicínu. „Dôležitou úlohou diabetológa je previesť pacientov obdobím trvania pandémie s čo najnižším rizikom dôsledkov a zodpovedne rozhodnúť, kedy prevláda riziko nákazy a kedy dôsledky samotného diabetu,“ dodáva docent Martinka. Kľúčovou je preto aktívna komunikácia so svojím diabetológom a dodržiavanie liečby.

Rastú čísla „novoobjavených“ diabetikov

Vo svojej ambulancii evidujem nárast novodiagnostikovaných pacientov, na ktorých sa prišlo v čase, keď opäť po lockdowne naštevujú lekárov, absolvujú odkladané preventívne prehliadky či predoperačné vyšetrenia. Bavíme sa o číslo 30-40 novodiagnostikovaných pacientov s cukrovkou mesačne. Oproti stavu pred pandémiou, tam evidujem nárast", vysvetľuje MUDr. Gabriela Švrčková.

Rastú aj počty tých, u ktorých sa objavili diabetické komplikácie pre zhoršený stav cukrovky. „Stretávam sa s pacientami, ktorí  prichádzajú s defektom  na dolnej končatine, pretože si napríklad vzniknuté zranenie ošetrovali dlhšiu dobu sami (zo strachu z návštevy lekára a možného infikovania sa kovidom)“, potvrdzuje J. Lejavová.

Obeťami kovidu vo väčšej miere diabetici

Výsledky štúdie, ktorú urobila Dôvera zdravotná poisťovňa poukazujú na významne vyšší podiel úmrtí diabetikov v porovnaní s nediabetikmi a zároveň vyšší nárast podielu úmrtí u pacientov s diabetom v období pandémie (vyhodnocované obdobie marec 2020 - až 2021).
Práve tieto zistenia ešte viac zdôrazňujú aj odkaz diabetológov – diabetici by dôsledne mali dodržiavať preventívne opatrenia a dať sa čo najskôr zaočkovať a najmä sa snažiť o dobrú kompenzáciu cukrovky.