Nenecháme vedomosti zasadnúť prachom

06.03.2019

V boji s cukrovkou sa Vám snažíme pomáhať dlhodobo. A to všetko preto, aby ste mali psychickú a emocionálnu podporu a odhodlanie vytrvať v dodržiavaní režimových opatrení a nastavenej liečbe. Snažíme sa prehĺbiť Vaše znalosti o cukrovke a samokontrole. 

Po ukončení prvého komplexného cyklu vzdelávania je s vami edukátorka v spojení formou kontrolných telefonátov (po 3, 7 a 12 mesiacoch) a formou hromadnej edukácie. 

Počas kontrolných telefonátoch nás zaujíma, či sa vám darí, máte sa dobre, či pravidelne navštevujete diabetológa, či nedošlo k zmene/ úprave liečby, alebo či ste neboli hospitalizovaní. Je to priestor opäť si prejsť stanovené osobné záväzky a problematické momenty skonzultovať.

Po roku od absolvovania základného cyklu edukácie odporúčame pokračovať priebežným vzdelávaním po 1 roku. To prehlbuje vaše vedomosti a pomáha ich využívať v bežnom živote. Z prinesených jedálničkov a záznamov sebakontroly napríklad edukátorka identifikuje chyby resp. nesprávne pochopenie získaných vedomostí. Ďalšie vzdelávanie vám pomôže odstrániť tieto chyby a zopakovať zabudnuté, stanoviť si nové osobné záväzky a ciele. Prešlo ním už 700 pacientov.

Novinkou je vzdelávanie po 2 rokoch skladajúce sa z dvoch samostatných stretnutí, ktoré každé trvá 2 hodiny. Cieľom je pomôcť vám nastaviť a vytrvať v režimových opatreniach dlhodobo. Prvé stretnutie je zamerané na zopakovanie nosných tém a utvrdenie získaných vedomostí a znalostí.  Druhé je praktické. Vyberáte vhodné menu v reštaurácií pre (pre)diabetika (polievka, hlavné jedlo, nápoj), musíte pritom myslieť na rozdielne  hladiny cukru v krvi pred jedlom, rozdielne stanovenú liečbu a lieky i množstvo  pohybu v danom dni. Urobíte výpočet sacharidových jednotiek v servírovanom jedle a určíte vhodné množstvo jedla na konzumáciu.

lily-banse-365344-unsplash.jpg