Na zlepšenie kvality života diabetikov prispejeme sumou 25 000 eur

14.11.2017

Spolu rozdelíme až 25- tisíc eur. Finančne podporíme projekty zamerané na prevenciu vzniku cukrovky a jej komplikácií, na zmiernenie následkov ochorenia, ale aj na vzdelávanie a motiváciu pacientov dodržiavať liečbu. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom. Je to jedna z ďalších aktivít, ktorou chceme prejaviť náš aktívny záujem o to zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť pre našich pacientov s chronickým ochorením.

Záujemcovia môžu o podporu svojich projektov požiadať od 9. do 30. novembra 2017, pričom najvyššia suma, akú môžu získať, je 5-tisíc eur. Žiadateľmi môžu byť mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie, zdravotnícke zariadenia, ale aj  individuálni žiadatelia, pokiaľ ich projekt pomôže minimálne piatim ľuďom. Grant nie je určený na individuálne žiadosti pre jednotlivcov, tým sa venuje program Bojovníci za zdravie.

Peniaze možno využiť na podporu komunít diabetikov a nákup materiálu či pomôcok, ktoré nie sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia a ktoré pomáhajú priamo napĺňať ciele grantu. "Pri komunikácii s lekármi, edukátormi i pacientmi samotnými sme zistili, že okrem toho, čo už robíme, existuje stále mnoho ďalších možností, ako ešte viac pomáhať diabetikom žiť lepší život s cukrovkou. Preto sme sa rozhodli časť z nášho rozpočtu vyčleniť práve na takéto projekty a to bez ohľadu na to, či budú zamerané na diabetikov 1. typu alebo 2. typu, prípadne na ženy s tehotenskou cukrovkou" uviedla Tamara Török, manažérka odboru strategického plánovania v Dôvere.

Žiadateľ nemusí byť poistencom Dôvery, ani diabetikom a sám priamo nemusí mať z grantu úžitok. Musí mať však trvalé bydlisko na Slovensku a prostriedky z grantu musí takisto využiť v rámci Slovenska. Svoje projekty, o ktorých podporu sa uchádzajú, by žiadatelia mali nastaviť tak, aby sa začali realizovať najskôr vo februári 2018 a končili najneskôr v júli 2018.

Časový harmonogram

9.11.2017 – 30.11.2017 prijímanie žiadostí

20.12.2017 vyhlásenie výsledkov

február – júl 2018 realizácia projektov

Plné podmienky grantového programu si môžete pozrieť tu.
Prihlášku na grantový program si môžete podať tu

Administrátorom grantového programu je Nadácia pre deti Slovenska. V prípade akýchkoľvek otázok, sa prosím, obráťte priamo na projektového manažéra Nadácie pre deti Slovenska Karin Vaňatkovú na e-mailovej adrese [email protected], prípadne telefonicky na čísle +421 901 708 229.