BIA (bioelektrická impedančná analýza) je moderná technológia s vedeckým základom, ktorá využíva elektrické vlastnosti tela na získanie informácií o zastúpení svalovej a tukovej hmoty, podielu vody, minerálov, viscerálneho tuku či o bazálnom metabolizme.

Využívajú ju nielen špičkoví športovci, ale aj lekári, osobní tréneri a odborníci na výživu. Jednou z jej najväčších výhod je schopnosť personalizovať liečebné plány a postupy. Teda ušiť liečbu na mieru u ľudí s nadváhou, obezitou, ale aj u onkologických pacientov ohrozených podvýživou. Dostupná je tiež pre širokú verejnosť.

Ako to funguje

Prístroj vyšle do tela slabý striedavý elektrický prúd (menej ako 100 mikroampérov). Každé tkanivo v tele má iný elektrický odpor a práve podľa neho BIA vyhodnotí zloženie tela. Metóda je bezbolestná, presná a rýchla. Elektrický prúd je taký slabý, že ho človek vôbec necíti. Výnimkou sú ľudia s kardiostimulátormi. Hoci je množstvo elektrického prúdu, ktoré sa využíva pri meraní, zanedbateľné, „strojček na srdce“ môže ovplyvniť.

S prístrojmi založenými na BIA sa môžete stretnúť u lekára, vo fitness centrách, vo výživových poradniach. Stačí si na internete zadať heslo bioimpedančná analýza a vybrať si ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje. Pred meraním je potrebné dve hodiny nejesť, necvičiť a nejsť do sauny.

Diagnostika a monitorovanie

BIA umožňuje lekárom a odborníkom sledovať zmeny v telesnom zložení človeka. Vďaka nej presne vidia, či pacient chudne z tuku alebo stráca svaly, prípadne vodu. Analýza takisto ukazuje, či pacientovi ubúda z viscerálneho tuku (tuk, ktorý obaľuje orgány v brušnej dutine) alebo či mu nerednú kosti. Ukáže tiež, koľko kalórií denne musí človek prijať, aby mal zabezpečené všetky životné funkcie. Následne od toho vedia odborníci odvodiť, o koľko treba znížiť alebo zvýšiť ich príjem, aby človek dosiahol zdravú hmotnosť.

Budúcnosť BIA

Bioelektrická impedačná analýza je stále vo vývoji a očakáva sa, že v budúcnosti bude mať ešte širšie využitie najmä pri predchádzaní chorôb a optimalizácii zdravia.

Využitím tejto metódy získate prehľad o:

  • svojej hmotnosti
  • zložení svojho tela (celkové množstvo vody v tele, pomer bielkovín a minerálov, množstvo telesného tuku, hmotnosť kostrovej hmoty)
  • svojom bazálnom metabolizme
  • BMI
  • vývoji svojich telesných hodnôt