{Úvod}

Kompenzácia diabetu

06.06.2019

Dobrá kompenzácia diabetu by mala byť hlavným cieľom nie len vášho ošetrujúceho diabetológa, ale predovšetkým vás ako pacienta s diabetom. Prečo je to dôležité? Optimálna kompenzácia vedie k zníženiu rizika vzniku komplikácií a ich oddialeniu.

Dôležitým parametrom kompenzácie cukrovky je glykovaný hemoglobín. Za uspokojivú kompenzáciu cukrovky s nízkym rizikom rozvoja komplikácií sa pri selfmonitoringu považuje glykémia nalačno do 6 mmol/l a po jedle do 7,8 mmol/l. Je veľmi dôležité, aby sa vaše glykémie nachádzali v cieľovom pásme od 3,9 mmol/l do 7,8 mmol/l čo najväčšiu časť dňa (aspoň 75%).

K dosiahnutiu dobrej kompenzácie môžete prispieť zdravou životosprávou a režimovými opatreniami: racionálnou diétou, znížením hmotnosti, dostatkom pravidelnej fyzickej aktivity, odstránením škodlivých návykov. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj správna edukácia o cukrovke a možnostiach predchádzania komplikáciám.

Ak tieto opatrenia neprinesú požadovaný efekt, je potrebné prejsť na liečbu perorálnymi antidiabetikami (PAD). V prípade, že ani využitím ich kombinácie sa nedosiahne potrebná kompenzácia, prechádza sa na liečbu inzulínom. Môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď je potrebné nastaviť pacienta rovno na inzulín. Preto je veľmi dôležité, aby bola cukrovka odhalená a vhodne liečená včas.