Makrozómia plodu

23.06.2021

Takto sú označovaní novorodenci s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 kg.

Príčinou je hyperglykémia matky, ktorá trpí počas tehotenstva tehotenskou cukrovkou.
Zvýšené množstvo cukru v krvi matky prestupuje placentou do krvného obehu plodu. Jeho organizmus sa musí so zvýšeným prísunom cukru vysporiadať. Zvyšuje tak produkciu vlastného inzulínu. Avšak zvýšený prísun cukru ako aj zvýšená hladina inzulínu predstavuje pre plod riziká. Cukor je zdrojom energie a inzulín je rastový hormón, preto plod rýchlo priberá na váhe. Dieťa sa síce narodí veľké, zrýchlený rast však prebiehal na úkor vývoja vnútorných orgánov, ktoré sú po narodení nezrelé. Najčastejšími komplikáciami po pôrode sú dýchacie problémy, poruchy srdcového rytmu a ďalšie. 

V prípade neliečenej tehotenskej cukrovky môže dôjsť k úmrtiu plodu v maternici. Toto riziko sa zvyšuje ku koncu tehotenstva. Ženy s horšou kompenzáciou cukrovky by preto nemali prenášať, pôrod sa vyvoláva najneskôr v deň termínu, niekedy aj skôr.

Pri spontánnom pôrode dieťaťa s vysokou pôrodnou hmotnosťou hrozí poranenie ramienok alebo zlomenina kľúčnych kostí, u matky väčšie poranenie hrádze. Pôrodníci v takýchto prípadoch často volia cisársky rez.
U novorodencov po pôrode sa môže objaviť aj hypoglykémia (náhly pokles cukru v krvi), ktorá sa v najzávažnejších prípadoch prejaví kŕčmi a poruchou vedomia.

U detí, ktoré sa narodia z takéhoto tehotenstva, hrozia v budúcnosti komplikácie, ako je vyššie riziko mozgovej dysfunkcie, syndróm poruchy pozornosti a hyperaktivity, detská obezita a cukrovka 2. typu.