Diabetická fetopatia

23.06.2021

Ide o častý prejav nedostatočne kompenzovanej tehotenskej cukrovky.

Diabetickou fetopatiou tak preto často trpia novorodenci diabetických matiek. Intenzita jednotlivých prejavov u novorodenca závisí od toho, ako dobre bola tehotenská cukrovka kompenzovaná.

Typickým znakom je makrozómia plodu. Novorodenec sa môže narodiť s vyššou pôrodnou hmotnosťou. Tá je spôsobená zvýšeným množstvom podkožného tuku. Dieťa sa síce narodí veľké, zrýchlený rast však prebiehal na úkor vývoja vnútorných orgánov, ktoré sú po narodení nezrelé. V prvých hodinách po pôrode sa môže u novorodenca objaviť aj hypoglykémia, (náhly pokles cukru v krvi), ktorá sa v najzávažnejších prípadoch prejaví kŕčmi a poruchou vedomia.

Orgánová makrozómia môže postihnúť srdce novorodenca a viesť k vážnym poruchám srdcového rytmu, syndrómu dychovej nedostatočnosti. V neskoršom vývoji môžu mať deti matiek s tehotenskou cukrovkou rôzne neuropsychické poruchy. Rovnako tak sú v zvýšenom riziku obezity, diabetiu a kardiovaskulárnych ochorení.