Kapilárna krv

09.08.2021

Je to krv odobratá z prsta. Využíva sa na vyšetrenie glykémie u diabetikov, glykemického profilu, vyšetrenie parametrov acidobázickej rovnováhy a vyšetrenie doby krvácania.

Hodnoty cukru v krvi (glykémie) sa môžu líšiť podľa miesta odberu krvi – teda či bola krv odobratá z prsta alebo išlo o krv zo žily (venózna krv). Rozdiel medzi hodnotami môže byť aj viac ako 25 %. Pre určenie diagnózy diabetes mellitus sa preto používa výlučne krv odobratá zo žily. Vyšetrenie sa robí orálno glukózovým tolerančným testom (oGTT).

Hodnoty glykémie v kapilárnej krvi sa často používajú na domáce monitorovanie hladín glukózy u diabetikov, a to najmä u diabetikov liečených inzulínom. Vyšetrenie glykémie pomocou glukomera je jednoduché a rýchle a umožňuje pacientovi robiť si kontroly priebežne.

Vhodné miesta vpichu pri odbere kapilárnej krvi: 3. prst (prostredník) alebo 4. prst (prsteník), mierne nabok od stredu bruška prsta. Nevhodnými miestami sú malíček, ukazovák, slabo prekrvené (bledé) miesta alebo miesta s obmedzeným odtokom venóznej krvi, popálené, opuchnuté a infikované miesta.

U detí mladších ako jeden rok je vhodným miestom päta alebo plocha palca na nohe.

Postup odberu kapilárnej krvi:
  • Umyjeme si ruky.
  • Dezinfikujeme miesto odberu a jeho okolie. Po dezinfekcii sa nedotýkame miesta odberu.
  • Urobíme krátky vpich s hĺbkou 2 mm. Vhodné je použiť špeciálne na to určené lancety (čepieľky).
  • V prípade neúspešného vpichu neopakujeme odber na rovnakom mieste.
  • Prvú kvapku krvi zotrieme kúskom gázy (výnimka – niektoré self-test glukometre, kde výrobca vyžaduje 1. kvapku krvi – postupujeme preto podľa návodu na ich použitie)
  • Uvoľníme miesto odberu, po chvíli sa vytvorí druhá kvapka krvi, ktorú použijeme na meranie.
  • Vytláčanie kvapky krvi silou v oblasti miesta vpichu je nevhodné, lebo môže ovplyvniť výsledok vyšetrenia.