Orálny glukózový tolerančný test ‒ oGTT

21.09.2023

Je to vyšetrovacia metóda, ktorá sa používa na diagnostiku ochorenia pri podozrení na cukrovku a tehotenskú cukrovku alebo pri poruche glukózovej tolerancie.

Stanovuje sa predovšetkým v prípadoch, keď sa zistí zvýšená hodnota cukru v krvi, ktorá obvykle nestačí na potvrdenie diagnózy.

Test sa robí ráno nalačno po 8-hodinovom lačnení, v časovom rozsahu 2 hodiny. Odoberie sa krv zo žily. Potom vyšetrovaná osoba vypije v priebehu 3 – 5 minút 75 g glukózy rozpustenej v 300 ml vody. Ďalší odber krvi sa robí 60 a 120 minút po vypití glukózového roztoku.

Ako sa pripraviť na oGTT test? Tri dni pred vyšetrením jedzte a robte aktivity ako obyčajne. Nesnažte sa meniť svoju životosprávu, neobmedzujte príjem cukrov, rovnako nepodávajte extrémne fyzické výkony. Tie by mohli skresliť výsledky testov. Dbajte o to, aby ste počas celého času testu zostali sedieť. Fyzická aktivita by totiž skreslila výsledky testu, ktorý by potom mohol byť „falošne“ v normále.

Ak je po 120 minútach nameraná hladina:

  • nižšia ako 7,8 mmol/l, pacient má normálnu glukózovú toleranciu a nemá diabetes,
  • vyššia ako 7,8 mmol/l, ale nižšia ako 11,1 mmol/l, ide o porušenú glukózovú toleranciu,
  • nad 11,1 mmol/l hovoríme už o diabete.

Iné hodnoty oGTT by mali dosahovať tehotné ženy. V prípade, ak jedna z uvedených hodnôt presiahne stanovenú hranicu, ide o tehotenskú cukrovku.

  • glykémia nalačno 5,1 mmol/l a viac alebo,
  • glykémia v 60. minúte oGTT 10,0 mmol/l a viac alebo,
  • glykémia ve 120. minúte oGTT 7,8 mmol/l a viac.

Viete aké sú hraničné hodnoty cukru v krvi pre zdravého človeka, prediabetika a diabetika? Čítajte TU.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!