Obezita

22.06.2023

Obezita je metabolické ochorenie, ktoré je typické zvýšeným ukladaním telesného tuku.

Za obézneho sa považuje dospelý muž, u ktorého tvorí tuk viac než 25% z celkového telesného zloženia. U dospelej ženy je to 25%.

Nadhmotnosť je medzistupeň medzi normálnou telesnou hmotnosťou a obezitou. Človek s nadhmotnosťou má zvýšené množstvo telesného tuku. Pri obéznom človeku je však množstvo telesného tuku vysoké, až veľmi vysoké.

Ako ste na tom zistíte to pomocou BMI indexu. Vypočítate si ho tak, že svoju hmotnosť v kilogramoch vydelíte svojou výškou v metroch na druhú (kg/m2). Ak máte ako dospelý výsledok od 25 do 29,9, máte nadváhu. Ak sa výsledok pohybuje od 30 vyššie, ste obézny. Ďalším rizikovým faktorom je obvod pása. Odmerajte si ho v polovici vzdialenosti medzi spodným okrajom dolného rebra a horným okrajom panvovej kosti.

Ak chcete vedieť, či vás ohrozuje hromadenie vnútrobrušného tuku, vydeľte svoj obvod pása (v cm) svojou výškou (v cm). Výsledok pod 0,5 je v poriadku, hodnoty medzi 0,5 - 0,6 znamenajú zvýšené riziko a hodnoty nad 0,6 znamenajú vysoké riziko výskytu závažných ochorení.

V prípade, že máte nadváhu či obezitu, skúste zhodiť aspoň pár kilogramov. Nižšia váha má mnoho výhod pre zdravie a pomôže vám vyhnúť sa závažným komplikáciám ochorenia Covid-19.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!