Gestačný diabetes

09.03.2021

Gestačný diabetes mellitus (tehotenská cukrovka) je porucha metabolizmu glukózy rôzneho stupňa, ktorá sa objaví počas tehotenstva a spontánne odoznie v priebehu šestonedelia.

Tehotenský diabetes je v užšom slova zmysle definovaný ako diabetes zachytený v II. a III. trimestri tehotenstva u žien, u ktorých nebol prítomný diabetes pred tehotenstvom.

Podľa svetových dát postihuje 18% tehotných žien. Tehotenská cukrovka predstavuje zvýšené riziko rozvoja cukrovky 2. typu neskôr v rámci života. Literatúra uvádza, že u štíhlych žien, ktoré mali tehotenskú cukrovku sa cukrovka 2. typu objaví u 20% z nich, zatiaľ čo v prípade obéznych pacientiek je to až v 60%.