Langerhansove ostrovčeky pankreasu

12.12.2022

Skupiny buniek pankreasu, ktoré produkujú hormóny do krvného obehu, sa nazývajú Langerhansove ostrovčeky.

Pankreas dospelého človeka sa skladá z časti s vonkajším vylučovaním, v ktorej prebieha produkcia tráviacich enzýmov do tenkého čreva a z časti s vnútorným vylučovaním, ktorá produkuje hormóny do krvného obehu. Táto endokrinná časť obsahuje 1 až 2 milióny Langerhansových ostrovčekov, ktoré obsahujú 4 základné druhy buniek :

  • alfa bunky produkujúce glukagón
  • beta bunky produkujúce inzulín
  • delta bunky produkujúce somatostatín
  • pp bunky produkujúce pankreatický polypeptid

Najpočetnejšiu skupinu predstavujú beta bunky roztrúsené po celom ostrovčeku. Tvoria 70 – 80 % jeho objemu. Pri cukrovke 1. typu dochádza k ich rozpadu, ktorý spôsobí absolútny nedostatok inzulínu.