Nutričný terapeut

27.11.2023

Nutričný terapeut je odborník, ktorý poskytuje individuálnu podporu a poradenstvo v oblasti výživy a stravovacích návykov.

Cieľom nutričného terapeuta je pomôcť ľudom dosiahnuť a udržať optimálne zdravie prostredníctvom zdravej stravy. Nutriční terapeuti môžu pracovať s ľuďmi, ktorí majú špecifické diétne potreby, rôzne chronické ochorenia alebo chcú dosiahnuť konkrétne zdravotné ciele pre lepší život.

Nutričný terapeut je zdravotnícky pracovník, ktorý musí mať vysokoškolské alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!