Hematokrit

18.12.2023

Podiel červených krviniek (erytrocytov) na celkovom objeme krvi sa nazýva hematokrit.

Patrí medzi parametre, ktoré sa zisťujú v rámci kompletného vyšetrenia krvného obrazu. Odobratá krv sa pri spracovaní centrifúgou v laboratóriu rozdelí na tuhú časť (červené krvinky) usadenú na dne a tekutú časť (krvnú plazmu) nad nimi.

Normálne hodnoty hematokritu sa u žien pohybujú medzi 35 % a 44 %, u mužov sa pohybujú medzi 36 % a 48 %. Ak je hodnota napríklad 45 %, znamená to, že v 100 ml krvi je 45 ml červených krviniek a 55 ml krvnej plazmy.

Znížené hodnoty môžu byť signálom napríklad nadmernej hydratácie organizmu, anémie alebo straty krvi.

Zvýšené hodnoty sa môžu spájať s dehydratáciou, hnačkou či popáleninami.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!