Diabetikov je na Slovensku čoraz viac

Životný štýl a rodinné predispozície nám signalizujú, že diabetikov je nepochybne omnoho viac, ako by sme si priali. Viac sa dočítate v článku, ktorý vyšiel v časopise Diabetik.

Publikované 01. 08. 2017

Diabetik | 20.7.2017 | Rubrika: Dia info | Strana: 50 | Autor: (jd) | Téma: Dôvera

Cukrovka (diabetes mellitus) je dnes najrozšírenejším chronickým ochorením. Podľa odhadov má diabetes až 400-tisíc obyvateľov Slovenska a ich počet neustále rastie.

V porovnaní s rokom 2010 pribudlo na Slovensku o tretinu viac pacientov, ktorí sú ohrozovaní diabetom. Podstatný podiel na tomto čísle má cukrovka 2. typu. Ide o ochorenie, ktoré si človek spôsobí sám v priebehu života predovšetkým z dôvodu zlého životného štýlu.

ALARMUJÚCA ŠTÚDIA

Počet pacientov s cukrovkou 2. typu (získaná cukrovka) narástol od roku 2010 o 20 %. Prediabetes, teda nábeh na cukrovku, malo v roku 2015 až o 36 % ľudí viac ako v roku 2010 a tehotenskú cukrovku o 35 % žien viac ako v roku 2010.
Vyplýva to z najnovšej odbornej štúdie zdravotnej poisťovne Dôvera o výskyte a úmrtnosti pacientov s diabetom mellitus 2. typu v rokoch 2010 až 2015. Ide o prvú a zatiaľ jedinú takúto detailnú analýzu o diabete na Slovensku. Zohľadnila údaje 1,4 milióna ľudí.

DM V UTAJENÍ

„Môžeme predpokladať, že existuje početná skupina ľudí s cukrovkou 2. typu, ktorá im ešte nebola zistená. To by malo viesť k aktivitám zameraným na zvýšenie počtu pacientov absolvujúcich preventívne vyšetrenia, ako aj k prehodnoteniu efektivity preventívnych prehliadok," uviedol jeden z autorov štúdie, diabetológ MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, z Trnavy.

VIAC DIABETIČIEK

V roku 2010 predstavoval výskyt cukrovky 2. typu 5,48 % v populácii pacientov starších ako 18 rokov. U mužov bol nižší (5,14 %) ako u žien (5,80 %). V roku 2015 výskyt ochorenia narástol na 6,13 % z celkového počtu poistencov Dôvery, z toho na 5,87 % u mužov a 6,38 % u žien.
Priemerný vek pacientov s diabetom 2. typu sa medzi rokmi 2010 a 2015 zvýšil zo 62,72 na 64,16 roka, priemerný vek novodiagnostikovaných pacientov narástol z 55,5 na 58,5 roka a ich počet bol v roku 2015 o 11 % nižší v porovnaní s rokom 2010.

NEBEZPEČNÉ KOMPLIKÁCIE

V súčasnosti je diabetes hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, ako aj amputácií v oblasti dolných končatín z iných ako poúrazových príčin. Srdcovocievne ochorenia sa u diabetikov vyskytujú v porovnaní s bežnou populáciou 4- až 8-krát častejšie, majú horšiu prognózu a náročnejšia je aj ich liečba.
V roku 2010 bola celková úmrtnosť pacientov s diabetom 2. typu 3,5-krát vyššia ako u pacientov bez diabetu, pričom u mužov bola mierne vyššia ako u žien. V roku 2015 sa úmrtnosť diabetikov mierne znížila, ale aj tak je stále 3-krát vyššia oproti bežnej populácii.

PREVENCIA A DM

Štatistiky potvrdzujú, že sa treba zameriavať na chronicky chorých pacientov. Životný štýl a rodinné predispozície nám signalizujú, že diabetikov je nepochybne omnoho viac, ako by sme si priali. Neliečený a včas nezachytený diabetes môže mať fatálne dôsledky, a preto treba ohrozené skupiny pacientov motivovať k pravidelným preventívnym prehliadkam.

***
Počet pacientov s cukrovkou 2. typu narástol od roku 2010 o 20 %.

Vývoj počtu diabetikov 2. typu v rokoch 2010 - 2015

Pozn.: Analýza vychádza z údajov 1,4 milióna ľudí poistených v ZP Dôvera