{Úvod}

Ste žena a máte stresujúce zamestnanie?

01.05.2019

Francúzsky tím expertov z Národného inštitútu zdravia a medicínskeho výskumu INSERM tvrdí, že zvýšený rizikový faktor cukrovky súvisí s hormónmi, ktoré sa vylučujú, keď je človek v strese.  

Štúdia* 22 rokov sledovala viac ako 70-tisíc francúzskych žien pracujúcich prevažne v školstve. U viac ako 4-tisíc z nich lekári potvrdili cukrovku 2. typu. Spojenie stresu a vzniku cukrovky bolo pritom nezávislé od životného štýlu a tradičných metabolických faktorov. 

„Hoci nemôžeme priamo určiť, čo zvyšuje riziko cukrovky u týchto žien, naše výsledky naznačujú, že to nie je spôsobené typickými rizikovými faktormi diabetu 2. typu, ale spolupodieľa sa na tom výrazne aj stres,“ uviedol Guy Fagherazzi z francúzskeho Centra pre výskum v oblasti epidemiológie a zdravia.  

„Psychicky náročná práca, ako aj diabetes 2. typu, sú čoraz častejšími javmi. Preto práve dobrá atmosféra na pracovisku, rovnako, ako možnosti relaxácie počas práce, majú vplyv na zníženie  pracovného stresu u žien ako i u mužov. Sú prevenciou chronických stavov, ako je i diabetes 2. typu,“ dodal.

*Štúdia bola publikovaná v European Journal of Endocrinology.