Využite liečivú silu poézie

26.01.2021

MR_foto.bmp Ako možno poetoterapiu využiť počas edukácií? Odpovedá edukátorka Mgr. Monika Rusnáková, PhD. z programu DôveraPomáha diabetikom, ktorá sa orientuje sa na psychosociálnu pomoc pacientom s diabetom.

V skupinovej edukácii diabetikov je možné využiť poetoterapiu, keď skupina počúva autorskú tvorbu pacienta alebo ju prezentuje edukátor. Básne zvyčajne odrážajú spôsob, ako sa pacient vyrovnáva s prebiehajúcim ochorením, odzrkadľujú jeho postoje, názory a emócie vo vzťahu k novej životnej situácii.

V cielenej poetoterapii vyberáme podľa možnosti motívy, ktoré korešpondujú s aktuálnymi problémami a potrebami pacientov a súvisia s danou témou v edukačnom programe. Vždy záleží na momentálnom prežívaní pacientov a na ich otvorenosti voči rôznym formám sebavyjadrenia. Úvodný monitoring záujmov naznačí, aké sú čitateľské preferencie pacienta a či v nich má poézia svoje miesto.

Z expresívnych foriem poetoterapie sa používa napríklad doplňovanie veršov, tvorba krátkych básní na určitú tému, reťazové čítanie básní či domáca individuálna tvorba podľa záujmu pacientov. Táto metóda prispieva k uvoľneniu napätia, k lepšiemu porozumeniu seba samého, posilňuje komunikačné zručnosti, sumarizuje informácie, názory a postoje u pacienta a členov skupiny.

image (9).png

Mnohí pacienti s diabetom vítajú možnosť zdieľať svoje názory a pocity prostredníctvom poézie. Niekedy je však pre nich ťažké zbaviť sa obáv, či sa ich dielo bude páčiť, či bude pochopené a prijaté tak, ako autor očakáva. Môžeme len hádať, koľko našich diabetikov ponecháva svoju hodnotnú tvorbu doma v šuflíku. Koľko rukopisov, obrazov a piesní čaká na svoje publikum bez fanfár a medailí, len s otvoreným srdcom nás všetkých.

Prečítajte si príbeh a báseň pána J. Čechoviča, ktorého k poézii priviedla práve cukrovka.