Bojíte sa koronavírusu?

20.03.2020

Rastúce počty nakazených, obavy z kolapsu zdravotníctva, strach z vlastnej nákazy, odlúčenosť od blízkych, nuda. To všetko môže vyvolať stres, ktorý negatívne ovplyvňuje aj hladinu cukru v krvi i spôsob, ako sa staráte o svoje zdravie.

Vyskúšajte osvedčené techniky, ako ovládať akútny stres:

Upokojujúce dýchanie:

Áno. Zo stresu sa dá aj vydýchať! Rýchlo a účinne sa dýchaním dokážete upokojiť. Skúšajte to viackrát denne, aby ste sa naučili uvoľniť napätie na rôznych miestach a v rôznych situáciách. Skúšajte nácvik v pokoji a budete ho vedieť použiť aj v stave stresu a úzkosti.

 • Zhlboka sa nadýchnite. Najprv vdýchnite do brucha, až potom do hrudníka.
 • Pomaly vydychujte a pritom si v duchu povedzte slovo „pokoj“.
 • Predstavujte si, ako sa s výdychom telo uvoľňuje a ako sa do neho vlieva pokoj.
 • Opakujte tieto kroky viackrát za sebou, až pokiaľ nezískate nad dýchaním kontrolu.
 • Pokračujte ďalej v dýchaní nosom pomaly do brucha, pričom stále budete opakovať slovo pokoj, až kým neuvoľníte napätie v tele.

Upokojujúce počítanie:

Upokojujúce počítanie je obmenou upokojujúceho dýchania, ktoré taktiež môžete používať v okamihu nárastu stresu a úzkosti. Precvičujte si ho niekoľkokrát denne, aby ste sa ho v čase pokoja naučili a vedeli ho využiť, keď bude treba.

 • Zhlboka sa nadýchnite a potom pomaly vydýchnite. Pri výdychu si potichu povedzte pokoj.
 • Začnite pri každom výdychu v duchu počítať. Začnite číslom 10. Pravidlom je, že máte počítať zhora nadol – teda od 10 po 1. Pomaly a pokojne dýchajte, až pokiaľ neprídete k číslu 1.
 • Počas tohto času si všímajte všetky miesta na svojom tele, kde cítite napätie. Predstavujte si, ako toto napätie z vášho tela mizne.
 • Keď sa dostanete k číslu 1, začnite znovu robiť to, čo ste robili pred začiatkom upokojujúceho počítania.

Autogénny tréning:

Táto technika nie je vhodná pre každého pacienta. Informujte sa u svojho lekára. Má dva princípy. Musíte sa naučiť relaxovať a zároveň koncentrovať na určitú predstavu, ktorá následne ovplyvňuje vaše telo. Začnite nácvikom trikrát denne. Tréning sa skladá zo šiestich cvičení: nácvik tiaže, tepla, vnímanie pokojného dychu, pravidelného tepu srdca, tepla v bruchu a chladu v čele.
Čo si pripraviť? Ľahnete na chrbát na posteľ, sedačku alebo karimatku a zaujmete čo najpohodlnejšiu polohu v pokojnej miestnosti. Pod hlavu si dajte menší vankúšik, ruky majte položené pozdĺž tela, nohy mierne rozkročené. Zavrite oči. Skontrolujte, či vám je príjemne na celom tele, či vás niečo netlačí. Prejdite v duchu k pomalému opakovaniu nasledujúcich formuliek:

 • „Moje telo je príjemne ťažké.“ Opakovať 6x. „Som pokojný a uvoľnený“.
 • „Moje telo je príjemne teplé.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 • „Môj pulz je pokojný a pravidelný.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 • „Môj dych je pokojný a pravidelný.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 • „Moje brucho je uvoľnená a teplé.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 • „Moje čelo je príjemne chladné.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.

Čo týmto tréningom získate? Lepšie vnímanie a kontrolu nad viacerými dôležitými funkciami svojho tela. Nedajte stresu moc nad vaším telom, krvným tlakom a neuspokojivou glykémiou.