Viete ako si správne merať krvný tlak?

17.05.2021

Ak dosahuje váš tlak krvi v dospelosti hodnotu 140/90 mmHg alebo vyššiu, tak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu).

Pri opakovane nameraných vyšších hodnotách navštívte svojho všeobecného lekára. Vysoký tlak sa neupraví sám, ak nie je liečený, môže viesť k problémom so srdcom, či k predčasnému úmrtiu.

srdce a lekar.jpg

Pri meraní krvného tlaku sa sledujú dve čísla: napríklad 120/80 mmHg . Prvé číslo udáva tzv. systolický tlak. Je to tlak vo vašich cievach, v okamihu keď srdce vypudzuje krv. Druhé číslo odzrkadľuje tzv. diastolický tlak. Je to tlak počas pokojovej fázy vášho srdca medzi dvoma údermi.

 • Tlak v krvi si merajte pravidelne, vždy v ten istý čas. Ideálne ráno aj večer.
 • Hodinu pred meraním nepite kávu, nefajčite.
 • Pred začiatkom merania seďte v kľude 5 minút v tichej miestnosti.
 • Sadnite si tak, aby ste mali podopretý chrbát a rameno, na ktorom meriate tlak krvi. Neprekrižujte si nohy.
 • Krvný tlak si zmerajte na oboch rukách. Následne vyberte tú ruku, na ktorej bol nameraný vyšší tlak. Ju využívajte na meranie aj v budúcnosti.
 • Preferujte ramenný tlakomer, ktorý má v porovnaní so zápästným vyššiu presnosť.
 • Manžetu tlakomera majte umiestnenú na úrovni srdca, približne 2 cm nad lakťovou jamkou.
 • Dbajte o to, aby nebola príliš stiahnutá, ale ani voľná. Oblečenie nad manžetou tlakomera by vás nemalo tlačiť.
 • Počas merania nehovorte, nehýbte sa a dýchajte uvoľnene.
 • Meranie zopakujte 3x počas 1-2 minút. Z hodnôt druhého a tretieho merania si vypočítajte priemer.
 • Zaznamenajte si namerané hodnoty tlaku a pulzu pre seba i vášho lekára.

Pár rád ako okresať krvný tlak

Znížením príjmu soli o 1,1 g denne môžete znížiť svoj horný tlak až o 5,8 a dolný až o 2,5 mm ortuťového stĺpca. Podobne – ak schudnete zhruba 4 až 5 kg, horný tlak vám ako hypertonikovi môže klesnúť až o 7,2 a dolný o 5,9 mmHg.

Najvyšší účinok na zníženie tlaku má však telesná aktivita a diétne stravovanie.  Tieto faktory dokážu znížiť tlak až o 11,4 mmHg v prípade horného a o 5,8 mmHg dolného tlaku.

Nezabúdajte na nepriateľa tejto doby a to je stres. Využite rôzne relaxačné techniky, hľadajte aktivitu, ktorá vás najviac oslobodzuje a uvoľňuje.

Ak už lekár rozhodne, že režimové opatrenia nestačia a potrebujete lieky, užívajte ich pravidelne podľa odporúčania lekára.