Diabetes a koronavírus

02.11.2021

 Pre diabetikov je veľmi dôležité udržiavať vyrovnané glykémie v cieľovom pásme. Pretože aj keď diabetes sám o sebe nezvyšuje riziko nákazy koronavírusom, neuspokojivá kompenzácia diabetu však zvyšuje riziko ťažšieho priebehu infekcie. Diabetici s ďalšími pridruženými chorobami sú ešte viac ohrození komplikáciami ochorenia covid – 19, než ostatní diabetici. A to bez ohľadu na typ diabetu.

Buďte pripravení. Zhromaždite si tieto informácie a materiál:

 • Telefónne číslo na svojho doktora.
 • Spíšte si názvy a dávky všetkých liekov a výživových doplnkov, ktoré užívate nielen na diabetes, ale aj na iné pridružené choroby.
 • Uistite sa, či máte k dispozícii dostatočné množstvo inzulínu minimálne na jeden mesiac. 
 • Kontaktujte telefonicky alebo písomne svojho doktora kvôli predpisu liekov, ktoré dlhodobo užívate a poproste ho o ich predpis formou eReceptu na dlhšie obdobie. 
 • Zabezpečte si dostatok hygienického materiálu na dezinfekciu, ktorý používate pri self-monitoringu a zavádzaní senzorov.
 • Kúpte si do zásoby baterky do glukomeru, prúžky na meranie glykémie, na meranie ketolátok v moči, prípadne glukózové senzory, ak ich používate. 
 • Majte po ruke zásobu rýchlo vstrebateľných cukrov pre prípad hypoglykémie ako: hroznový cukor, malé balenie koly, glukózové gély v tube.
 • Majte vždy pri sebe označenie, že máte diabetes – či už v podobe diabetickej knižky, náramku alebo retiazky.

Sledujte svoj zdravotný stav

Rozlišujte medzi príznakmi prechladnutia, chrípky a covid – 19. Ak na sebe pociťujete príznaky typické pre nové ochorenie, kontaktujte linky úradov verejného zdravotníctva. Majte pri sebe informácie o hladine glukózy v krvi, hladine ketolátok v moči, buďte schopní zhodnotiť svoje príznaky ochorenia dýchacích ciest (typ kašľa, teplotu, dĺžku jej trvania).

Ak ochoriete, držte sa týchto zásad:

Pri ľubovoľnom ochorení s teplotou sa zvyšuje hodnota cukru v krvi a to aj napriek zníženému príjmu potravy i pohybu. Organizmus je totiž v strese a bráni sa hormónmi, ktoré zvyšujú glykémiu. Preto je potrebné každých 4 až 6 hodín sledovať hladinu cukru v krvi.

 • Pite veľa tekutín – nesladené nápoje, bylinkové čaje, nápoje s minerálmi. Ak neprijímate potravu, mali by ste si pravidelne merať glykémiu, obvyklé jedlo nahradiť niečím ľahko stráviteľným a v prípade pretrvávania problémov kontaktovať ošetrujúceho lekára.           
 • Ak máte problém s prehĺtaním, pite malé dúšky tekutín každých 15 minút, aby ste predišli dehydratácii. 
 • Ak máte hypoglykémiu a vaša hodnota cukru v krvi klesne pod 3,9 mmol/l, ihneď zjedzte alebo vypite 10 g rýchlo vstrebateľného cukru (napr. 100 ml kolového nápoja, hroznové cukríky). Zostaňte v pokoji aspoň 5 minút  a zjedzte potravinu obsahujúcu polysacharidy (piškóty, keks, kúsok chleba alebo rožka). Ak príznaky hypoglykémie nevymizli, opäť si za približne  8 min. zmerajte hladinu cukru v krvi. Ak je glykémia stále nižšia ako 4,0 mmol/l, tak postup zopakujte. Hladinu glukózy  následne monitorujte častejšie počas dňa i noci. 
 • V prípade, že máte hyperglykémiu a vaša hodnota cukru v krvi je okolo 15 mmol/l, vypite minimálne dva poháre čistej vody a vykonajte ľahkú fyzickú aktivitu. Pri glykémii nad 15 mmol/l rovnako doplňte tekutiny, avšak necvičte, aby sa glykémia ešte viac nezvýšila. Zmerajte si ketolátky v moči a pri vysokých hodnotách kontaktujte lekára.