Z cukrovky v tehotenstve je stáva diagnóza na celý život

22.08.2022

Žien s tehotenskou cukrovkou pribúda. Podľa dát Dôvery má tento problém zhruba do 13 % tehotných žien.

Ide o typ cukrovky, ktorá sa prvý raz objaví počas tehotenstva a po pôrode či v priebehu šestonedelia spontánne odznie. Hovorí sa jej aj gestačný diabetes.

shutterstock_797753236.jpg

Rozohrá ju súhra faktorov

Hormonálne zmeny počas gravidity predstavujú pre organizmus ženy akýsi hormonálny stres. Dochádza k zmenám metabolizmu cukrov. U žien, ktoré majú vrodenú náchylnosť na cukrovku, sa táto môže prejaviť práve počas tehotenstva. Ak sa vyskytla tehotenská cukrovka u matky, je pravdepodobné, že sa objaví aj u dcéry. Inokedy môže dcéra zdediť časť rizikových génov po otcovi, časť po matke. Vtedy je pravdepodobnosť vzniku tehotenskej cukrovky ešte vyššia.  

Ďalším dôvodom je odsúvanie tehotenstva do vyššieho veku. Aj rastúci počet žien s obezitou a nadváhou zvyšuje riziko, že sa počas tehotenstva táto forma cukrovky objaví. Ženy, u ktorých sa gestačný diabetes vyskytol v prvom tehotenstve, pravdepodobne neminie ani v tých nasledujúcich.

Ako sa zisťuje tehotenská cukrovka?

Tehotná žena by mala medzi 24. až 28. týždňom tehotenstva podstúpiť orálno-glukózový toleračný test (OGTT). Test nepodstupujú ženy, ktoré trpia diabetom (1. alebo 2. typu) už pred otehotnením. V prípade, že sa u tehotnej objavujú rizikové faktory, mala by test absolvovať hneď po zistení tehotenstva.

Rizikové faktory sú:

 • nadhmotnosť (Body mass index  ≥ 25 kg/m2), obezita
 • diabetes u najbližších príbuzných – rodič, súrodenec, dieťa
 • predchádzajúci pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg
 • tehotenská cukrovka v predošlom tehotenstve
 • vysoký krvný tlak alebo iné kardiovaskulárne ochorenie
 • vysoký cholesterol
 • porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno
 • nedostatočná fyzická aktivita
 • vek 45 rokov a vyšší

V prípade negatívneho výsledku sa test u týchto rizikových žien opakuje v štandardnom období (24. -28. týždeň tehotenstva).

 • Štíhle ženy, ktoré prekonali tehotenskú cukrovku, postihne cukrovka 2. typu v 20 % prípadov.
 • V prípade obéznych žien sa toto chronické ochorenie objaví v 60 % prípadov.
 • Najvyššia pravdepodobnosť prechodu do cukrovky 2.typu je v období 5 rokov po pôrode.

Ak nestačí diéta a pohyb, prichádza inzulín

Neliečená tehotenská cukrovka môže ohroziť matku aj dieťa. Tomuto riziku sa pritom dá ľahko predísť: u 90 % tehotných žien stačí upraviť životný štýl. Zmenou jedálneho lístka a dostatkom pohybu. Ak diéta a pohyb nestačia, prichádza na rad inzulín.
Každá žena s tehotenskou cukrovkou by mala byť vybavená glukomerom a diabetológom predpísanými prúžkami na meranie cukru v krvi (100 ks prúžkov na mesiac).

Len tretina žien po pôrode si preverí, či nemá cukrovku 2. typu

Ak ste prekonali gestačný diabetes, majte na pamäti:

 • Šesť mesiacov po pôrode by ste mali absolvovať opätovne oGTT test. Cieľom je uistiť sa, že išlo len o tehotenskú cukrovku.
 • V prípade plného kojenia je možné test odložiť, avšak tak, aby ste ho absolvovali čo najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od pôrodu.
 • Aspoň raz za tri roky od pôrodu nezabudnite na ďalšiu kontrolu oGTT testom.
 • Podľa dát Dôvery príde na popôrodné kontroly do roka len tretina žien.

Prekonanú tehotenskú cukrovku berte ako zdvihnutý varovný prst. Patríte medzi tie ženy, ktoré majú predispozíciu na cukrovku 2. typu. Toto riziko je u vás sedemnásobne zvýšené. Pravidelná fyzická aktivita (5x týždenne 30-45 min, stačí chôdza) však znižuje toto riziko až o 50 %. Ešte viac toto riziko znížite racionálnym stravovaním. 
Ak problém s cukrom pretrváva aj po pôrode, ide o diabetes 2. typu. Ak ho kontrola zachytí včas, dá sa riešiť bez vzniku komplikácií.

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka ženám s cukrovkou služby programu DôveraPomáha diabetikom: bezplatné vzdelávanie o tehotenskej cukrovke, cukrovke 2. typu, poradenstvo na linke poradenstva pre zdravie 0850 850 888, voľba 2.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!