Ak prerušíte, či vysadíte liečbu vysokého tlaku, škodíte si

07.09.2022

Až tretina pacientov svoju liečbu hypertenzie samovoľne preruší na rok a viac. Okrem toho stovky tisíc liekov na vysoký krvný tlak ostávajú nevyzdvihnuté v lekárňach.

Z našich údajov vyplýva, že len v Dôvere  je 350-tisíc hypertonikov, ktorí sa liečia. Zároveň sa ukázalo, že desiatky tisíc poistencov si liečbu upravujú podľa seba. Stáva sa to najmä v prípadoch, keď majú predpísaných viacero liekov.

Nevyberajú si recepty 

Najväčším problémom však nie je počet ľudí trpiacich hypertenziou, ale ich prístup k liečbe. Spomeňte si - prišli ste niekedy od lekára a zabudli ste si v lekárni vyzdvihnúť predpísané lieky?  Alebo ste lieky na recept vybrali, no tabletky ste nechali v poličke zapadnúť prachom? Zistili sme totiž, že až 33 % percent pacientov samovoľne preruší svoju liečbu. Zároveň sme zistili, že približne každý 25. predpis liekov na hypertenziu ostáva nevyzdvihnutý v lekárni. Ak urobíme orientačný prepočet na celé Slovensko, dostaneme sa až k číslu 200 000 nevybratých receptov ročne.

isolated-indecisive-doubtful-young-lady-with-loose-dark-hair-rubbing-chin-thoughtfully-looking-colorful-pills-her-palm-going-tak

„Na úspechu vlastnej liečby sa musia podieľať sami pacienti aj tým, že ju budú disciplinovane dodržiavať. Meniť si ju alebo robiť si v nej  svojvoľne pauzu, je nebezpečné,“ upozorňuje Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania.

Jednou z príčin prerušenia liečby môže byť strach, že dlhodobé užívanie liekov poškodí pacientom pečeň alebo obličky a sami si „pre istotu“ naordinujú pauzu. Pravdou však je, že svojvoľné vynechávanie liekov môže spôsobiť prudké zvýšenie tlaku krvi a viesť k fatálnym následkom.

Jeden liek väčšinou nestačí

Na liečbu hypertenzie sa u nás používa 5 skupín liečiv. Ukazuje sa, že pri viacerých predpísaných liekoch to pacienti rýchlejšie vzdávajú. Preto Európska kardiologická spoločnosť a Európska spoločnosť pre hypertenziu lekárom odporúčajú, aby u svojich pacientov začínali liečbu s jedným liekom, ktorý obsahuje dve liečivá. Hovorí sa tomu fixná kombinácia. Ide o spojenie dvoch alebo troch účinných látok do jednej tabletky, čo je pre pacienta veľmi pohodlné. Fixné kombinácie liekov uľahčujú a zlepšujú dodržiavanie liečby a zároveň prispievajú k znižovaniu rizika vedľajších účinkov.

V praxi to však nefunguje úplne podľa odporúčaní. Liečbu fixnou kombináciou má nastavenú iba 22 % našich pacientov, ktorým v poslednom roku lekári zistili hypertenziu.

Rada: pýtajte sa lekára, ako máte nastavenú liečbu

Každý pacient má právo vedieť dôvody a postupy svojej liečby. Preto je dôležité, aby ste sa nebáli svojho lekára otvorene opýtať na všetky nejasnosti či na možnosť užívať fixné kombinácie.

„Potom pochopiteľne stúpajú šance, že liečba sa bude dodržiavať, a tým pádom je aj účinnejšia,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. „Platí, že čím je liečba jednoduchšia, tým je účinnejšia, pretože ju ľudia užívajú,“ dodáva. 

Priestor na zlepšenie aj zo strany lekárov

Z našich dát vyplýva, že v praxi užívanie fixných kombinácií pokrivkáva. Takúto liečbu má predpísanú len 38 % pacientov z tých, ktorým je určená. V záujme zlepšenia zdravia našich poistencov sa preto snažíme motivovať lekárov, aby pacientom nastavovali liečbu podľa odporúčaní európskych spoločností pre kardiológiu a hypertenziu.