Je čas prestať haniť ľudí s cukrovkou

18.10.2022

„Môže si za to sám! Hanba jej, že to nechala zájsť tak ďaleko!“ S podobným prístupom ostatných ľudí sa stretáva nejeden človek s cukrovkou. A ticho trpí. Lebo takéto poukazovanie prstom veľmi ubližuje...

Diabetes je komplexný zdravotný stav, za ktorého vznikom býva mnoho faktorov. Často však medzi laickou verejnosťou panuje predstava, že k rozvoju choroby vedú individuálne rozhodnutia a človek s cukrovkou je za svoj stav plne zodpovedný. Nielenže tieto mylné predstavy prispievajú k nesprávnemu úsudku, obviňovaniu a neúcte k ľudom s cukrovkou, ale tiež odkláňajú pozornosť od iných faktorov, ktoré je potrebné systematicky riešiť.

Čo je stigma a ako súvisí s cukrovkou?

Stigma je typ odmietnutia alebo úsudku. Môže byť vyjadrená negatívnym postojom alebo priamo diskrimináciou niekoho. Diabetická stigma pramení z myšlienky, že zlé rozhodnutia a nezdravé správanie spôsobujú cukrovku. A pritom je jedno, či si to myslí človek, ktorý cukrovkou trpí, alebo okolie, ktoré ho za to súdi.

Skúsenosti so stigmou pri cukrovke

Diabetická stigma môže byť významnou príčinou stresu a zvyšuje tiež riziko závažných zdravotných komplikácií. K stigme diabetu výrazne prispieva stigma nadhmotnosti či obezity. Dospelí, ktorí zažívajú stigmu hmotnosti, sú vystavení zvýšenému riziku  nevhodných stravovacích návykov. Najčastejšie sa stretávajú s názorom, že  diabetes je ich charakterová chyba alebo výsledok zlyhania osobnej zodpovednosti.

Môžeš to jesť? Alebo ako jednoduchá otázka stigmatizuje ľudí s cukrovkou

„Počula som to častejšie, ako dokážem spočítať. A to od ľudí blízkych, ako aj od ľudí na internete, ktorých som nikdy nestretla. Otázky okolo jedla mi vždy spôsobovali pocit hany. Vyhýbala som sa jedeniu pred ľuďmi, lebo som sa obávala jedenia v skupine. Nechcela som, aby niekto posudzoval mojej osobné rozhodnutia bez toho, aby poznal pozadie,“ opisuje svoje pocity pacientka s diabetom.

close-up-people-chatting-party.jpg

Stigma diabetu môže byť vonkajšia, čo znamená, že pochádza od iných ľudí či spoločnosti alebo ide o  vnútornú stigmu, kedy človek prijíma negatívne predsudky a očakáva negatívne odsudzovanie zo strany okolia. Pre rodičov to môže byť vo forme mylnej viny za „spôsobenie cukrovky dieťaťu.“ Ženy s tehotenskou cukrovkou môžu mať výčitky, že urobili niečo zlé a nebudú môcť mať zdravé tehotenstvo. 

Pri otázke, či sme už zažili diabetickú stigmu, odpovedalo ÁNO až 76% ľudí s diabetom 1. typu a 52% pacientov s diabetom 2. typu.
Zdroj: https://www.dstigmatize.org/stigma/

Hladina cukru nie je „test“

Už ste niekedy mali pocit strachu, keď váš glukomer odpočítava „5,4,3,2,1“ alebo keď sa chystáte skontrolovať moje CGM?

 „Dúfam, že som to opäť nepokazil.“

„Prosím, nebuď zlé číslo.“

Naozaj nemusíte mať pocit, že vaša hladina glukózy je známkou vášho diabetického výkonu alebo testu.

Prirovnajte si meranie glukózy k ceste lietadlom. Verili by ste pilotovi, ktorý používa iba tri GPS hodnoty v priebehu 15-hodinového letu? Alebo by ste sa cítili bezpečnejšie v lietadle, ktoré letí s informácimi aktualizovanými každých pár minút a so smerovými šípkami, ktoré bezpečne vedú let?

Žiadny pilot na svete nepovažuje hodnoty GPS za známku svojho výkonu - „Ste zlý pilot.“ Aktuálna poloha lietadla je preňho len informáciou pre riadenie akcie:

1.    Lietadlo letí hladko alebo

2.    Lietadlo nelieta hladko a je potrebná zmena kurzu

Diabetes nie je iný! Časté dátové body sú vašimi priateľmi a pomáhajú vám bezpečne sa pohybovať na každodennej ceste diabetu.

Ako oslabiť diabetickú stigmu ?
  • Nepoužívajte odsudzujúci jazyk, keď hovoríte o cukrovke. Čo to znamená? Vyhýbajte sa slovám diabetik alebo diabetička a radšej použite spojenie  človek s cukrovkou.  
  • Vyhnite sa používaniu slova „normálny“, keď hovoríte o niekom bez cukrovky, lebo to vyvoláva zdanie, že ľudia s cukrovkou sú „nenormálni“ a „iní“.
  • Vzdelávajte sa, zistite si viac o príčinách cukrovky a spojte sa s ľuďmi, ktorí zdieľajú vaše skúsenosti, aby vám pomohli prekonať sebaobviňovanie.
  • Nebojte sa nahlas ozvať, ak vidíte stigmatizujúce správanie alebo počujete stigmatizujúce vyjadrenia a uveďte konverzáciu na pravú mieru.
  • Zosilnite hlasy ľudí s cukrovkou a poukážte na ich príbehy. Rozhovormi, sociálnymi médiami alebo pri akejkoľvek inej príležitosti.

Autorka: Mgr. Monika Rusnáková, PhD. Špecializuje sa na prevenciu a riešenie psychosociálnych ťažkostí spojených s diabetom, nadhmotnosťou a obezitou. Je odbornou terapeutkou a edukátorkou v programe DôveraPomáha diabetikom.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!