Stres z cukrovky má svoje meno

04.09.2023

A poriadne komplikuje liečbu.

Zrazu je vám jedno, že si nemeriate glykémiu a nenavštevujete diabetológa. Tento stav postihuje mnohých ľudí s cukrovkou, často aj po rokoch dobrého zvládania liečby. Prečo?

Na príčine je diabetický distres

Prináša pocit vyčerpania, frustrácie, ktorých príčinou sú každodenné náročné požiadavky na zvládanie ochorenia v podobe dodržiavania liečby a režimových opatrení. Tieto požiadavky môžu u niektorých ľudí viesť ku stresu, duševnému a fyzickému vyčerpaniu a pocitu osamotenia. V americkej štúdii z roku 2022 (Emocionálne korelácie pandémie COVID-19 u jednotlivcov s cukrovkou a bez nej) sa prejavil stredný až závažný distres až u 53 % diabetikov vo vekovej skupine 18-34 rokov, zatiaľ čo u starších ľudí (65-92 rokov) postihol 20 %. Častejšie sa vyskytuje u ľudí  s diabetom 1. typu.

Týka sa aj vás? Napovedia vám jeho prejavy:

 • Neužívate lieky podľa predpisu.
 • Nekontrolujete hladinu cukru v krvi tak často alebo vôbec.
 • Nevenujete sa pohybovej aktivite ako obvykle.
 • Nedodržiavate odporúčaný stravovací plán.
 • Nenavštevujete pravidelne svojho lekára.

Stres alebo pocit vyhorenia môžu spustiť aj záťažové životné a zdravotné udalosti. Napríklad nepriaznivá rodinná či pracovná situácia, finančné problémy alebo iné zdravotné ťažkosti a komplikácie diabetu. Spúšťačom môže byť aj pocit opotrebovania po rokoch starostlivosti o zdravie, hospitalizácia, prípadne zhoršenie metabolických výsledkov. Niektoré prejavy nemusia byť nápadné, dokonca môžete navonok pôsobiť optimisticky, uvoľnene a pritom pociťovať stres či nepohodu.

   375f6d6a-b7fe-4dd5-b23d-da1dcd51be5e.jpg

Najviac ohrození sú pacienti:

 • so zisteným diabetom
 • so zmeneným typom liečby (hlavne prechod na inzulín)
 • s komplikáciami diabetu
 • s rizikovým sociálnym statusom (osamelo žijúci, s nízkou podporou príbuzných)
 • s prejavmi úzkosti (pocit zahltenia cukrovkou, nízka sebadôvera)
 • s perfekcionizmom (nerealistické ciele, snaha o dokonalú kompenzáciu diabetu, výčitky)
 • priveľmi zaneprázdnení (kolotoč pokusov o zdravší životný štýl a pocitov zlyhania)
 • s nadhmotnosťou alebo obezitou (emocionálne pozadie prejedania sa, časté výkyvy hmotnosti)
 • v záťažových životných situáciách (po strate blízkej osoby, pri závažnom ochorení v rodine, po strate práce...)
 • starší ľudia (majúci stres napr. z používania technológií)

Ako predchádzať neprimeranému stresu?

Vyskúšajte niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť ľahšie zvládať nároky na liečbu. 

1. Nepokúšajte sa o dokonalosť v zmysle „perfektnej“ kontroly diabetu počas dňa. Prirodzene dobré dni sa striedajú s tými horšími. Preto je potrebné mať na pamäti, že niektoré faktory neviete úplne predvídať, či inak ovplyvniť. Nespadnite však ani do druhého extrému. Neospravedlňujte pred sebou samým svoje prehrešky voči diéte a chýbajúcemu pohybu vonkajšími okolnosťami, ktoré vaše odhodlanie narušili.

2. Snažte sa o každodenné malé kroky. Urobte jednu vec, ktorá vám pomôže postarať sa o svoje zdravie bez toho, aby ste sa cítili preťažení. Chybou je myslieť si, že ak niečo nerobíme dokonale a vo veľkom, neoplatí sa to robiť vôbec.

3. Dovoľte si byť unavení, frustrovaní, znechutení z choroby. Akceptujte svoje emócie, nepovažujte ich za neprimerané a nevyčítajte si ich. Diabetes je objektívne náročnou životnou realitou a ťažkosti pri jeho zvládaní nie sú výsledkom vašej slabosti či precitlivenosti. Niekedy postačí, ak urobíte malú zmenu v zabehnutom režime. Tá môže byť oživením nevyhovujúcej rutiny. Alebo urobte „revíziu“ vašich prehnaných očakávaní či záväzkov. Dovoľte sami sebe poľaviť.

4. Dajte priestor humoru – pokúste sa ním odľahčiť svoju ťažšiu zdravotnú situáciu a dať jej na chvíľu aj iný rozmer. Pozor, nejde o presviedčanie samého seba, že sa dá všetko hravo zvládnuť. Ak zmeníte perspektívu, cítite sa o niečo silnejší a i tým vplývate na svoj predošlý stav. Nenecháte sa svojim stresom z cukrovky len ovládať.

5. Spojte sa k niekým, kto prežíva rovnaké situácie. Podporné skupiny ľudí s diabetom – vzájomné zdieľanie ťažkostí, tipov pre lepšie zvládanie života s cukrovkou býva obohacujúce a efektívne. Ak vám to nevyhovuje, tak sa zdôverte priateľke, priateľovi alebo edukátorke diabetu.

6. Naučte sa požiadať o pomoc a podporu, ak máte obavy či nejasnosti. Najmä, ak vám diabetes zistili len nedávno. Veľmi často sú to práve ľudia s diabetom, ale aj nadhmotnosťou, ktorí ochotne radi pomáhajú druhým a sú pre mnohých dôvernými spoločníkmi, s ktorými je radosť tráviť čas. Môže byť veľmi užitočné dopriať si chvíle takejto podpory aj pre seba.

7. Vyhľadajte odbornú pomoc a podporu v oblasti duševného zdravia – nečakajte kým sa ťažkosti prehĺbia. Zdieľajte svoje obavy a pocit nepohody s odborníkmi.

Zavolajte na Linku pre zdravie 0850 850 888, voľba 2.

"Od začiatku vzdelávania v programe DôveraPomáha diabetikom sa zaujímame o duševnú pohodu pacienta. Dávame mu tak signál, že ho vnímame plnohodnotne, nielen cez optiku jeho choroby. Najprv s pacientom odhaľujeme oblasti, ktoré mu spôsobujú neprimeraný stres formou štandardizovaného formulára o diabetickom distrese využívanom vo viacerých krajinách. Následne mu ponúkneme špeciálne poradenstvo zamerané na prevenciu a riešenie ťažkostí spojených s diabetickým distresom".

Autorka: Mgr. Monika Rusnáková, PhD. Špecializuje sa na prevenciu a riešenie psychosociálnych ťažkostí spojených s diabetom, nadváhou a obezitou. Je edukátorkou v programe DôveraPomáha diabetikom.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!