Viete, či sú vaše obličky zdravé?

06.11.2023

Každý tretí človek s cukrovkou trpí chronickou chorobou obličiek, ktorá vôbec nebolí. Ako ste na tom vy?

Cukrovka patrí medzi najčastejšie príčiny chronického poškodenia obličiek. Najmä ľudia s diabetom by preto mali poznať ich zdravotný stav a funkčnosť, pretože v prípade poškodenia tohto orgánu treba zakročiť čo najskôr. Správnou liečbou sa dá predísť dialýze či transplantácii.

robina-weermeijer--szKjHyPq28-unsplash.jpg

Prečo sú obličky také dôležité

Obličky sú výkonné „stroje“, ktoré každý deň nepretržite prefiltrujú obrovské množstvo krvi. Pri tomto procese vzniká až 180 l primárneho moču. Ten sa v tele ďalej spracúva, výsledkom čoho je 1 - 1,5 l definitívneho moču, ktorý sa z nášho tela vylúči za deň.

Okrem toho obličky:

  • regulujú rovnováhu vody a soli v tele, ako aj pH tela a krvný tlak
  • produkujú rôzne hormóny
  • regulujú tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a metabolizmus fosfátov a vápnika

Ako na ne vplýva cukrovka

Ak máte cukrovku a vaše výsledky sú neuspokojivé, ohrozujete svoje zdravie. V dôsledku vysokej hladiny cukru v krvi totiž dochádza k poškodeniu drobných ciev v obličkách. Tie sa zúžia a upchávajú, a tak strácajú schopnosť filtrácie krvi. Toto pomalé poškodzovanie môže viesť k chronickej poruche funkcie obličiek. Obličky nevládzu filtrovať krv a prepúšťajú do moču látky, ktoré tam nepatria - napríklad bielkoviny (albumín).

Ako zistím, či sú zdravé?

Na základe odporúčania lekára môžete absolvovať vyšetrenia krvi a moču, ktoré zhodnotia funkciu a poškodenie obličiek. Ľuďom s cukrovkou sa odporúča podstúpiť ich aspoň raz za rok.

skillful-nurse-is-doing-blood-test-man-clinic-man-medical-mask.jpg

Najbežnejšie vyšetrenia

Test eGFR (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie)

Zo vzorky krvi sa v laboratóriu zisťujú hodnoty glomerulárnej filtrácie, ktoré informujú o tom, ako dobre obličky filtrujú odpadové látky z krvi, teda či fungujú správne. Ak sú hodnoty nižšie ako 90 ml/min/1,73m2, obličky sú poškodené. Čim nižšie sú hodnoty testu, tým závažnejšie je štádium ochorenia. Tento druh testu nie je vhodný pre pacientov s častými výkyvmi hmotnosti alebo pre tých, u ktorých sa rýchlo mení hladina kreatinínu.

Test uACR (pomer albumínu a kreatitínu v moči)

Z jednorázovej vzorky moču sa v laboratóriu určuje, ako dobre funguje filter v obličkách. A to na základe pomeru množstva albumínu a kreatinínu. Jeho výsledkom je hodnota albuminúrie v moči, ktorá je pomerne veľmi presná. Táto hodnota sa dá zistiť aj pomocou diagnostického prúžku, ktorý sa používa častejšie, no namerané hodnoty nie sú také presné.
Ak sú hodnoty uACR testu nízke, znamená to, že obličky fungujú správne. Mierne zvýšené hodnoty signalizujú počiatočné štádium choroby obličiek a veľmi vysoké hodnoty zase pokročilé štádium.

Analýza krvi a moču je najúčinnejší spôsob ako získať informácie o stave poškodenia funkcie obličiek. Ak ste tieto vyšetrenia ešte neabsolvovali, neváhajte sa na to pri najbližšej návšteve opýtať svojho lekára.

Zdroje:


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!