Za 20 rokov na Slovensku pribudlo 200-tisíc diabetikov, každý deň pribúdajú ďalší

10.07.2017

Podľa aktuálnej správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa situácia bude do budúcnosti iba zhoršovať. Dnes vo svete žije podľa SZO 422 miliónov ľudí s cukrovkou a ich počet sa pri súčasnom trende do roku 2040 zdvojnásobí. Tento trend je rovnaký aj na Slovensku, pacientov s cukrovkou výrazne pribúda a to vo všetkých vekových kategóriách.

Rastúci počet prípadov má na svedomí najmä častejší výskyt nadváhy a obezity, nezdravá strava, nedostatok fyzickej aktivity a socioekonomické znevýhodnenie. Cukrovka nepredstavuje problém len pre tých, ktorí trpia na toto ochorenie, ale predstavuje tiež záťaž v podobe vysokých výdavkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie dlhodobo chorých.

Štatistika v Európe

  • diabetes postihuje 64 miliónov ľudí, z toho 33 miliónov žien a 31 miliónov mužov starších ako 18 rokov
  • výskyt diabetu v rokoch 1980 až 2014 stúpol o 2 % - z 5,3% na 7,3 % populácie (vo veku nad 18 rokov)
  • diabetes si ročne vyžiada desiatky tisícov životov
  • cukrovke však možno predchádzať - odhady naznačujú, že až v 20% prípadov diabetu 2. typu sa ochoreniu dá predísť
  • podľa Medzinárodnej federácie diabetu bola cukrovka zodpovedná za 9 % z celkových výdavkov na zdravotníctvo v Európe v roku 2015, čo zodpovedá 145 miliardám eur