Za 20 rokov na Slovensku pribudlo 200-tisíc diabetikov, každý deň pribúdajú ďalší

10.07.2017

Podľa aktuálnej správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa situácia bude do budúcnosti iba zhoršovať. Dnes vo svete žije podľa SZO 422 miliónov ľudí s cukrovkou a ich počet sa pri súčasnom trende do roku 2040 zdvojnásobí. Tento trend je rovnaký aj na Slovensku, pacientov s cukrovkou výrazne pribúda a to vo všetkých vekových kategóriách.

Rastúci počet prípadov má na svedomí najmä častejší výskyt nadváhy a obezity, nezdravá strava, nedostatok fyzickej aktivity a socioekonomické znevýhodnenie. Cukrovka nepredstavuje problém len pre tých, ktorí trpia na toto ochorenie, ale predstavuje tiež záťaž v podobe vysokých výdavkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie dlhodobo chorých.

Štatistika v Európe

  • diabetes postihuje 64 miliónov ľudí, z toho 33 miliónov žien a 31 miliónov mužov starších ako 18 rokov
  • výskyt diabetu v rokoch 1980 až 2014 stúpol o 2 % - z 5,3% na 7,3 % populácie (vo veku nad 18 rokov)
  • diabetes si ročne vyžiada desiatky tisícov životov
  • cukrovke však možno predchádzať - odhady naznačujú, že až v 20% prípadov diabetu 2. typu sa ochoreniu dá predísť
  • podľa Medzinárodnej federácie diabetu bola cukrovka zodpovedná za 9 % z celkových výdavkov na zdravotníctvo v Európe v roku 2015, čo zodpovedá 145 miliardám eur
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!