Dôležitosť spánku v prevencii cukrovky

06.10.2017

srdce.jpg

Prediabetes je ochorenie, pri ktorom má pacient vysoké riziko rozvoja cukrovky. Zhruba u 5 až 10 % týchto pacientov ročne sa cukrovka naozaj rozvinie. S ňou sa  zvyšuje aj riziko úmrtia na srdcovocievne ochorenia. Hoci je známe, že tomuto riziku sa dá predísť zmenou životného štýlu, najmä dostatočnou fyzickou aktivitou a zdravou stravou, dlhodobo dodržiavať tieto zásady nie je jednoduché. Preto počet pacientov s prediabetom a cukrovkou narastá. Z tohto dôvodu sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré pomôžu odhaliť ostatné faktory napomáhajúce rozvoju ochorenia. Ukazuje sa, že jedným z nich je napríklad aj dĺžka spánku.

Vedci z Južnej Kórey skúmali vplyv dĺžky spánku na riziko prechodu prediabetu do diabetu 2. typu. Dokázali vzťah medzi krátko trvajúcim spánkom a zvýšeným rizikom vzniku cukrovky, ktorý bol nezávislý od socio-ekonomických faktorov a životného štýlu. K hodnoteniu kvality spánku pridali ešte iné premenné, ako napríklad demografické charakteristiky, zhodnotenie životného štýlu (fajčenie, alkohol, fyzická aktivita, obezita, depresívne symptómy), zdravotnú históriu, rodinnú históriu diabetu a históriu používaných liekov. Zamerali sa na otázku či nedostatok spánku ovplyvní hladinu glykovaného hemoglobínu, ktorý následne ovplyvňuje rozvoj cukrovky 2. typu.

Výsledkom štúdie bolo zistenie, že prediabetici, ktorí spávajú päť hodín denne a menej, majú o 68 % vyššiu pravdepodobnosť, že do dvoch rokov sa u nich rozvinie cukrovka  2. typu, v porovnaní s prediabetikmi, ktorí spávajú aspoň sedem hodín.

Zdroje:
1. http://www.diabetes.co.uk/news/2017/Jul/Adults-with-prediabetes-who-sleep-less-are-more-likely-to-develop-type-2-diabetes-96959125.html
2. Kim, C. W. et al. Sleep duration and progression to diabetes in people with prediabetes defined by HbA1C concentration. Diabet.Med. (2017) DOI: 10.1111/dme.13432