Každý piaty diabetik má poškodený zrak

23.08.2017

Oftalmologia_2.jpg

Diabetická retinopatia (poškodenie zraku) je s narastajúcim vekom diabetikov a dĺžkou trvania ochorenia stále častejšia. Po 20-tich rokoch života s cukrovkou postihuje dokonca až 60 % pacientov. Spočiatku pacient nemusí mať vôbec žiadne príznaky, niekedy sa prejavuje zhoršením zrakovej ostrosti a tmavými škvrnami v zornom poli. Neliečená retinopatia vedie k oslepnutiu.

Základným preventívnym opatrením je okrem dobrej kompenzácie diabetu aj pravidelná kontrola očného pozadia. Diabetici bez známok retinopatie by mali podstúpiť očné vyšetrenie raz ročne, ak sa už komplikácia prejavila, tak je potrebné kontroly absolvovať častejšie.

„Podľa údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktoré nám posielajú lekári, však vidíme, že toto vyšetrenie podstúpila len polovica pacientov. V praxi to funguje tak, že diabetológ pacientovi len odporučí vyšetrenie u očného špecialistu, ale pacient si ho musí nájsť sám. Našich poistencov však už môžu lekári na toto vyšetrenie priamo objednať," hovorí manažérka odboru strategického plánovania Tamara Vraždová z Dôvery.

Aj samotní poistenci zapojení do programu DôveraPomána diabetikom, sa môžu bezplatne objednať k očným lekárom na presne určený dátum a čas a to na telefónom čísle 0850 850 888. Pravidelné kontroly im pomôžu účinnejšie predchádzať najzávažnejšej očnej komplikácii, ktorou je slepota.

Vedeli ste, že riziko oslepnutia u diabetika je 10- až 20-krát vyššie než u človeka, ktorý nemá cukrovku?

*Podľa údajov NCZI