Normálna glykémia

18.03.2024

Glukóza je základný zdroj energie, ktorý sa využíva v ľudskom tele. To si zabezpečuje energiu z troch základných živín v potrave: z cukrov, tukov a bielkovín. Glykémia sa vyjadruje v chemických jednotkách milimol na liter (mmol/l).

Výška hodnôt cukru v krvi závisí od toho, či je vzorka odobraná nalačno alebo náhodne, berúc do úvahy možný príjem potravy a či ide o zdravého človeka alebo o pacienta s cukrovkou.

Glykémia nalačno nám ukazuje hodnoty cukru v krvi po ôsmych hodinách bez príjmu potravy. U zdravých ľudí sa hladinu cukru nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 - 5,6 mmol/l.

Náhodná glykémia vyjadruje hladinu cukru v krvi nameranú počas dňa prihliadajúc na možný príjem potravy v čase kratšom ako dve hodiny pred meraním. Náhodná glykémia je preto len orientačná hodnota. Pre správnosť nameranej glykémie je dôležité dodržať minimálne dvojhodinový odstup od konzumácie potravín, resp. dvojhodinové lačnenie pred meraním. U zdravých ľudí sa hladina cukru pri náhodnej glykémii (po 2 hodinovom lačnení) považuje za normálnu, ak je nižšia ako 7,8 mmol/l.

Hypoglykémia je príliš nízka hladina cukru v krvi.

U zdravých ľudí možno o hypoglykémii hovoriť pri znížení hladiny cukru v krvi pod dolnú hranicu normy 3,3 mmol/l.

Hypoglykémia u diabetikov je stav, keď je hodnota cukru v krvi nižšia než 3,9 mmol/l.

Tá sa môže vyskytnúť hlavne u ľudí chorých na cukrovku 1. typu, ale aj u diabetikov 2. typu na inzulíne a liečených antidiabetikami. Vznik hypoglykémie sprevádza celý rad príznakov. Najčastejšie sú to pocit slabosti, ospalosť, zmätenosť, potenie, tras, hlad, úzkosť a závrate. Môže dochádzať k poruchám koncentrácie a vo veľmi závažných prípadoch dochádza i ku strate vedomia a postihnutý človek môže upadnúť do hypoglykemickej kómy.

Hyperglykémia je, naopak, príliš vysoká hladina cukru v krvi.

Zvýšenie hladiny cukru v krvi nalačno u zdravého človeka nad 5,6 mmol/l alebo po jedle nad 7,8 mmol/l sa nazýva hyperglykémia. Hyperglykémia je základným prejavom cukrovky. Krátkotrvajúca zvýšená koncentrácia cukru v krvi nie je obvykle vážnym stavom, avšak dlhodobé zvýšenie hladiny cukru v krvi vedie k vzniku vážnych komplikácií. Hyperglykémia sa prejavuje predovšetkým veľkým smädom a častým močením, pocitom väčšieho hladu, rozostreným videním a kŕčmi v dolných končatinách.

To, ako sa vyvíja hladina cukru v krvi, ovplyvňuje glykemický index potravín, ktoré zjeme. Čím je výšší, tým je aj hodnota glykémie vyššia.

Poznáte hraničné hodnoty cukru v krvi?

 Glykémia nalačno
(t.j. po 8 hod lačnení) v mmol/l
2 hod po prijatí 75 g glukózy
(orálno-glukózový tolerančný test) v mmol/
Normálna glykémia
< 5,6 < 7,8
Prediabetes
5,6 – 6,9 7,8 – 11,0
Diabetes
≥ 7,0 ≥ 11,1

Čo je oGTT - orálno-glukózový toleračný test sa dočítate TU.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!