Orálny glukózový tolerančný test ‒ oGTT

22.07.2020

Stanovuje sa predovšetkým v prípadoch, keď sa zistí zvýšená hodnota cukru v krvi, ktorá obvykle nestačí na potvrdenie diagnózy.

Test sa robí ráno nalačno po 8-hodinovom lačnení, v časovom rozsahu 2 hodiny. Odoberie sa krv zo žily. Potom vyšetrovaná osoba vypije v priebehu 3 – 5 minút 75 g glukózy rozpustenej v 300 ml vody. Ďalší odber krvi sa robí 60 a 120 minút po vypití glukózového roztoku.

Ako sa pripraviť na oGTT test? Deň pred vyšetrením jedzte a robte aktivity ako obyčajne. Nesnažte sa meniť svoju životosprávu, neobmedzujte príjem cukrov, rovnako nepodávajte extrémne fyzické výkony. Tie by mohli skresliť výsledky testov. Dbajte o to, aby ste počas celého času testu zostali sedieť. Fyzická aktivita by totiž skreslila výsledky testu, ktorý by potom mohol byť „falošne“ v normále.

Ak je po 120 minútach nameraná hladina:

  • nižšia ako 7,8 mmol/l, pacient má normálnu glukózovú toleranciu a nemá diabetes,
  • vyššia ako 7,8 mmol/l, ale nižšia ako 11,1 mmol/l, ide o porušenú glukózovú toleranciu,
  • nad 11,1 mmol/l hovoríme už o diabete.

Viete aké sú hraničné hodnoty cukru v krvi pre zdravého človeka, prediabetika a diabetika? Čítajte TU.