Nová nádej pre pacientov s ťažkou cukrovkou

13.12.2022

Martinskí lekári ako prví na Slovensku zvládli autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov pankreasu.

Rozhodli sa pre unikátnu operáciu, pretože pacient trpel opakovanými zápalmi podžalúdkovej žľazy. Toto bolestivé ochorenie je život ohrozujúce a môže viesť k vzniku rakoviny. Najlepším riešením je odstránenie celej podžalúdkovej žľazy, no to by pacientovi spôsobilo ťažkú formu cukrovky. Ak sa však zachová časť pankreasu produkujúca inzulín, diabetu sa dá predísť.

Ako to prebiehalo

Počas operácie pacientovi v umelom spánku odstránili podžalúdkovú žľazu. Po jej prevezení do Prahy v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) vedci izolovali Langerhansove ostrovčeky. Je to časovo a technicky náročný proces, kedy sa pankreas očistí a pomocou pridaných enzýmov sa jeho bunky oddelia. Následne sa zmes centrifuguje a výsledkom sú oddelené Langerhansove ostrovčeky. Tie sa opäť prečistia a uchovávajú sa v tkanivovej kultúre. Takto pripravené bunky boli prevezené naspäť do Martina a pomocou infúzie sa dostali do žily pacienta, ktorá ústi v pečeni.

  coronavirus-medical-staff-banner-template-mockup.jpg

Operácia prebehla bez komplikácií a jej úspešnosť sa prejaví po cca troch mesiacoch. Práve vtedy by mali Langerhansove ostrovčeky produkovať inzulín v maximálnom množstve.

Nádej aj pre ľudí s cukrovkou?

Vyliečiť cukrovku operáciou je snom mnohých ľudí s diabetom. Zbaviť sa ho raz a navždy. Aj napriek tomu, že transplantáciu vedia lekári využiť aj v prospech pacienta s cukrovkou, nie je to bežný spôsob liečby. Transplantácia Langerhansových ostrovčekov, ako aj celého pankreasu, má stále nevyriešené technické otázky. Je to náročný proces a celkový prínos v mnohých prípadoch neprevyšuje riziko. Taktiež je zložité nájsť vhodného darcu pankreasu alebo jeho časti, keďže býva veľmi poznačený zlou životosprávou.

Transplantácia nie je vhodná pre všetkých pacientov s cukrovkou

Lekári ju ponúkajú iba ľuďom s cukrovkou s vážnymi komplikáciami. Ide predovšetkým o pacientov, ktorým napríklad zlyhávajú obličky alebo majú rakovinu pankreasu a je nutné jeho odstránenie. Transplantácia Langerhansových ostrovčekov pomáha najmä pacientom s cukrovkou 1. typu, ktorí majú narušené vnímanie hypoglykémie. To môže byť príčinou srdcových príhod, straty vedomia či záchvatov.

Aj čiastočná produkcia inzulínu sa ráta

Dlhodobé výsledky pri transplantácii ostrovčekov sú v porovnaní s transplantáciou celého pankreasu horšie. Väčšinou je nutné transplantáciu 1 až 3 razy opakovať na to, aby si pacient nemusel pichať inzulín. Úspešnosť sa dostaví iba u 50 – 80 % pacientov. Je to spôsobené tým, že časť ostrovčekov po transplantácii zanikne. Aj čiastočná obnova produkcie inzulínu je však dôležitá a výrazne zvyšuje kvalitu života. Pacienti prestanú trpieť ťažkými hypoglykemickými stavmi, ktoré sú typické pre pacientov s narušeným vnímaním hypoglykémie.

Na záver

Autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov, ktorá zachová produkciu vlastného inzulínu, plánujú lekári z martinskej nemocnice využívať aj pri iných pacientoch s chronickým zápalom pankreasu. Aj napriek tomu, že sa metódy transplantácie každým rokom posúvajú vpred a zefektívňujú, ľuďom s cukrovkou sa naďalej odporúčajú zaužívané postupy liečby. Transplantácia pankreasu či Langerhansových ostrovčekov u nich pripadá do úvahy len vo veľmi špecifických prípadoch.

Zdroj:

https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96048273-v-martine-vykonali-unikatnu-operaciu-pankreasu-u-pacienta-sa-vdaka-nej-zachova-produkcia-inzulinu

Pelikánová, Terezie a Bartoš Vladimír. 2018. Praktická diabetologie. 6. vydanie. Praha: Maxdorf, 2018. 815.