Počuli ste už o diabetickej ketoacidóze?

29.04.2024

Môže byť jedným z prvých a zároveň veľmi vážnych príznakov cukrovky. Prečítajte si, ako sa prejavuje a ako proti nej bojovať.

Diabetická ketoacidóza je akútna závažná komplikácia cukrovky 1. typu. U ľudí s diabetom 2. typu je oveľa zriedkavejšia, ale môže nastať, ak sa u nich vyvinie závažná dehydratácia, infekcia alebo vážny stresový stav. Zo začiatku sa môže javiť ako „obyčajná“ hyperglykémia . Ak na jej prejavy nezareagujeme dostatočne rýchlo, môže spôsobiť život ohrozujúci stav.

Je skutočne nebezpečná

Ak je v tele nedostatok inzulínu alebo si inzulín neplní svoju úlohu, glukóza sa nedostáva do buniek. Tie hladujú a začnú ako zdroj energie využívať iné zdroje - tuky a bielkoviny. Množstvo glukózy v krvi sa preto naďalej zvyšuje. Okrem toho sa pri spotrebe tukov rýchlo uvoľňujú mastné kyseliny, ktoré sa ďalej rozkladajú na ketolátky . Ich hromadenie je nebezpečné, pretože môže spôsobiť rozvrat organizmu. Ten sa prejaví šokovým stavom, bezvedomím a v najhorších prípadoch aj smrťou.

sick-person-receiving-glass-water.jpg

Medzi rizikové faktory vzniku diabetickej ketoacidózy u pacientov s diabetom patrí akútny nedostatok inzulínu v tele, enormný stres, hladovanie, nadmerný príjem alkoholu a infekčné ochorenia.

Sledujte jej príznaky

Príznaky diabetickej ketoacidózy sa objavia pomere rýchlo, väčšinou do 24 hodín. Najčastejšie ide o:

 • polydipsiu
 • polyúriu
 • nevoľnosť a vracanie
 • slabosť a únavu
 • dýchavičnosť a dych páchnuci po acetóne

Okrem týchto viditeľných príznakov je ketoacidóza typická aj prítomnosťou vysokej hladiny ketónov a glukózy v moči a v krvi.

Konajte s rozmyslom

Ak si na sebe všimnete známky ketoacidózy, je nutné konať hneď a rozvážne.

 • Snažte sa zistiť jej príčinu.
 • Sledujte vývoj svojho zdravotného stavu a pravidelne každú hodinu až dve si kontrolujte hladinu glykémie a ketolátok v krvi alebo v moči.
 • Pite viac tekutín a užite dávku inzulínu navyše až do vymiznutia jej príznakov.
 • Ak sa stav nezlepšuje, nečakajte a okamžite kontaktujte lekára a riaďte sa jeho odporúčaniami.
 • Skontrolujte stav inzulínového pera, pumpy a kanyly, pretože ich poškodením sa môže prísun inzulínu narušiť. Skontrolujte aj inzulín a miesto vpichu.

Pri opakovanom zvracaní či strate vedomia je nutná okamžitá hospitalizácia.

diabetic-patient-using-insulin-pen-making-insulin-injection-home-young-woman-control-diabetes-diabetic-lifestyle.jpg

Dbajte na prevenciu

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným komplikáciám diabetickej ketoacidózy, mali by ste dodržiavať nastavený režim a nezabúdať na odporúčania lekára.

 • Pravidelne kontrolujte hladinu cukru v krvi, obzvlášť v prípade ochorenia či stresovej situácie.
 • Užívajte lieky a inzulín podľa pokynov lekára.
 • Nezabúdajte na pitný režim a konzumáciu zdravej stravy.
 • Pravidelne sa venujte primeranej pohybovej aktivite.
 • Priebežne kontrolujte stav svojho inzulínového pera, pumpy, inzulínu, kanyly či miesta vpichu.
 • Zabezpečte si testovaciu sadu na zistenie ketolátok v moči alebo v krvi a použite ju, ak si nameriate vysokú glykémiu, počas choroby a počas nadmerného stresu.
 • V prípade častých výkyvov glykémie či zvýšeného množstva ketolátok v moči ihneď kontaktujte lekára.

Diabetikom 1. typu na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na liečbe pomocou inzulínovej pumpy môže diabetológ predpísať raz za 4 mesiace 50 ks testovacích prúžkov na stanovenie ketolátok z krvi a tieto testovacie prúžky sú bez doplatku v lekárni.

Zdroj: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.a kol.: Praktická diabetológie, MUDr. Škvor, Jaroslav, CSc.: Diabetická ketoacidóza u detí a mladistvých

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!