Počuli ste už o diabetickej ketoacidóze?

16.08.2023

Môže byť jedným z prvých a zároveň veľmi vážnych príznakov cukrovky. Prečítajte si, ako sa prejavuje a ako proti nej bojovať.

Diabetická ketoacidóza je akútna závažná komplikácia cukrovky 1. typu. U ľudí s diabetom 2. typu je oveľa zriedkavejšia, ale môže nastať, ak sa u nich vyvinie závažná dehydratácia, infekcia alebo vážny stresový stav. Zo začiatku sa môže javiť ako „obyčajná“ hyperglykémia. Ak na jej prejavy nezareagujeme dostatočne rýchlo, môže spôsobiť život ohrozujúci stav.

Je skutočne nebezpečná

Ak je v tele nedostatok inzulínu alebo si inzulín neplní svoju úlohu, glukóza sa nedostáva do buniek. Tie hladujú a začnú ako zdroj energie využívať iné zdroje - tuky a bielkoviny. Množstvo glukózy v krvi sa preto naďalej zvyšuje. Okrem toho sa pri spotrebe tukov rýchlo uvoľňujú mastné kyseliny, ktoré sa ďalej rozkladajú na ketolátky. Ich hromadenie je nebezpečné, pretože môže spôsobiť rozvrat organizmu. Ten sa prejaví šokovým stavom, bezvedomím a v najhorších prípadoch aj smrťou.

sick-person-receiving-glass-water.jpg

Medzi rizikové faktory vzniku diabetickej ketoacidózy u pacientov s diabetom patrí akútny nedostatok inzulínu v tele, enormný stres, hladovanie, nadmerný príjem alkoholu a infekčné ochorenia.

Sledujte jej príznaky

Príznaky diabetickej ketoacidózy sa objavia pomere rýchlo, väčšinou do 24 hodín. Najčastejšie ide o:

 • polydipsiu
 • polyúriu
 • nevoľnosť a vracanie
 • slabosť a únavu
 • dýchavičnosť a dych páchnuci po acetóne

Okrem týchto viditeľných príznakov je ketoacidóza typická aj prítomnosťou vysokej hladiny ketónov a glukózy v moči a v krvi.

Konajte s rozmyslom

Ak si na sebe všimnete známky ketoacidózy, je nutné konať hneď a rozvážne.

 • Snažte sa zistiť jej príčinu.
 • Sledujte vývoj svojho zdravotného stavu a pravidelne každú hodinu až dve si kontrolujte hladinu glykémie a ketolátok v krvi alebo v moči.
 • Pite viac tekutín a užite dávku inzulínu navyše až do vymiznutia jej príznakov.
 • Ak sa stav nezlepšuje, nečakajte a okamžite kontaktujte lekára a riaďte sa jeho odporúčaniami.
 • Skontrolujte stav inzulínového pera, pumpy a kanyly, pretože ich poškodením sa môže prísun inzulínu narušiť. Skontrolujte aj inzulín a miesto vpichu.

Pri opakovanom zvracaní či strate vedomia je nutná okamžitá hospitalizácia.

diabetic-patient-using-insulin-pen-making-insulin-injection-home-young-woman-control-diabetes-diabetic-lifestyle.jpg

Dbajte na prevenciu

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným komplikáciám diabetickej ketoacidózy, mali by ste dodržiavať nastavený režim a nezabúdať na odporúčania lekára.

 • Pravidelne kontrolujte hladinu cukru v krvi, obzvlášť v prípade ochorenia či stresovej situácie.
 • Užívajte lieky a inzulín podľa pokynov lekára.
 • Nezabúdajte na pitný režim a konzumáciu zdravej stravy.
 • Pravidelne sa venujte primeranej pohybovej aktivite.
 • Priebežne kontrolujte stav svojho inzulínového pera, pumpy, inzulínu, kanyly či miesta vpichu.
 • Zabezpečte si testovaciu sadu na zistenie ketolátok v moči alebo v krvi a použite ju, ak si nameriate vysokú glykémiu, počas choroby a počas nadmerného stresu.
 • V prípade častých výkyvov glykémie či zvýšeného množstva ketolátok v moči ihneď kontaktujte lekára.

Diabetikom 1. typu na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na liečbe pomocou inzulínovej pumpy môže diabetológ predpísať raz za 4 mesiace 50 ks testovacích prúžkov na stanovenie ketolátok z krvi a tieto testovacie prúžky sú bez doplatku v lekárni.

Zdroj: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.a kol.: Praktická diabetológie, MUDr. Škvor, Jaroslav, CSc.: Diabetická ketoacidóza u detí a mladistvých

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!