Vyhorieť nemusíte len z práce, ale aj z diabetu

16.05.2023

Stáva sa to mnohým ľuďom s cukrovkou, často aj po rokoch dobrého zvládania liečby.

Cukrovka je ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť zo dňa na deň. Je to spoločnosť na 24 hodín. Vyžaduje si dlhodobú liečbu a dodržiavanie režimových opatrení, čo môže byť fyzicky aj duševne vyčerpávajúce.

Niekedy to býva ťažké

Nároky spojené s liečbou cukrovky môžu viesť k preťaženiu a vyhoreniu. Nie je to prekvapujúce, keďže život s cukrovkou je náročný a vyžaduje si dlhodobé sledovanie zdravotného stavu, správne nastavenie a udržiavanie stravovacieho a pohybového režimu, pravidelný selfmonitoring, ale aj vysporiadavanie sa s prejavmi spoločenskej stigmatizácie. Niektoré činnosti môžu u človeka s cukrovkou vyvolať pocit frustrácie, zvlášť, ak sa zdravotné parametre nezlepšujú podľa predstáv. To môže viesť k zanedbávaniu liečby a celkovej starostlivosti o seba a svoje zdravie.

sad-young-woman-home.jpg

Príznaky vyhorenia z diabetu
 • pocit bezmocnosti v liečbe cukrovky
 • pocit preťaženia
 • vynechávanie liečby
 • odmietanie zdravotnej starostlivosti
 • nesledovanie hladín glykémie
 • nedodržiavanie stravovacích návykov

Vyhorenie, diabetický distres či depresia?

Môže sa zdať, že tieto tri pojmy pomenúvajú to isté. Opak je pravdou. Aj napriek tomu, že vyhorenie má mnoho spoločného s diabetickým distresom a depresiou, je to jedinečný stav s vlastnými špecifikami.

Diabetický distres je negatívny emocionálny zážitok zo života a zvládania cukrovky. Je to stav, ktorý sa prejavuje príznakmi podobnými ako vyhorenie, no ich intenzita je slabšia. Ak pacient začne prežívať diabetický distres intenzívne a dlhodobo, môže to skončiť vyhorením.

Depresia je duševné ochorenie, pri ktorom človek zažíva dlhodobé obdobie zlej nálady, ktoré má vplyv na každodenný život. Niektoré štúdie uvádzajú, že výskyt depresie je u ľudí s cukrovkou 1. typu 3-krát vyšší než u bežnej populácie. Hlavný rozdiel medzi depresiou a vyhorením z cukrovky je fakt, že depresia sa prejavuje aj v iných oblastiach života, nie len pri činnostiach týkajúcich sa diabetu.

Týka sa to aj mňa?

V prípade, že máte cukrovku a

 • zamlčiavate rodine informácie o svojej glykémii, len aby ste ich nezaťažovali svojimi starosťami,
 • jete všetko, na čo máte chuť, bez ohľadu sa hladinu svojej glykémie,
 • neužívate inzulín podľa odporúčaní lekára,
 • napádajú vás myšlienky, že liečbu ukončíte,
 • pociťujete smútok alebo iné zaťažujúce pocity kvôli cukrovke,
 • nepočítate sacharidy aj keď viete, že by ste to robiť mali,

môže ísť o vyhorenie.

woman-with-eating-disorder-trying-eat-fast-food.jpg

Pomoc existuje

Ak si dokážete pripustiť, že pri cukrovke pociťujete ťažkosti, už to je významný krok vpred. Dlhodobé ignorovanie situáciu môže zhoršiť.

Zavolajte na pomoc odborníka

Nebojte sa osloviť svojho diabetológa, všeobecného lekára, zdravotnú sestru alebo psychológa a požiadať ich o pomoc. Zavolať môžete aj na linku poradenstva pre zdravie, kde vám poskytnú informácie o poradenstve v oblasti duševného zdravia pri cukrovke.

Ako naši poistenci môžete využiť zľavu na online psychologické poradenstvo u našich partnerov Hedepy alebo Ksebe.

Pamätajte, dokonalosť neexistuje

Cukrovka je často nepredvídateľná, a preto je dôležité poznať faktory, ktoré viete ovplyvniť a čo všetko vás pri nej môže stretnúť. Vaše ciele by mali byť realistické, pričom sa nesústreďte len na číselné ukazovatele (hladinu glukózy v krvi), ale aj na celkový zdravotný stav a duševnú pohodu.

Staňte sa členom komunity

Pocit vyhorenia môže u človeka spôsobiť izolovanosť od ostatných. Existuje množstvo fór a podporných skupín, kde ľudia zdieľajú svoje skúsenosti. Vytvárajú prostredie, kde môžu byť vypočutí, kde nájdu pochopenie i radu.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!